Các Giáo hội Kitô Thế giới chuẩn bị hội nghị kỷ niệm 1700 Công đồng đại kết Nicea I

Nghe bài này

Để chuẩn bị cho hội nghị thế giới lần thứ 6 của uỷ ban “Faith and Order”, với sự cộng tác của Bộ Cổ võ Hiệp nhất các Kitô hữu, Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới (Wcc) đã phổ biến tài liệu, trong đó mời gọi các Kitô hữu tiến tới sự hiệp nhất hữu hình.

Hội nghị đầu tiên “Faith and Order”, được tổ chức tại Lausanne, Thuỵ Sĩ, vào năm 1927. Kể từ đó, các hội nghị về đề tài này được tổ chức vào những thời điểm quan trọng của lịch sử phong trào đại kết: năm 1937, tại Edinburgh, năm 1952 tại Lund, năm 1963 tại Montreal, và năm 1993 tại Santiago de Compostela.

Cuộc gặp gỡ liên lục địa tiếp theo được tổ chức dịp kỷ niệm 1700 Công đồng đại kết Nicea I. Hội nghị sẽ diễn ra gần Alexandria, Ai Cập, từ ngày 24 đến 28/10/2025, và sẽ do Giáo hội Chính thống Copte đăng cai tổ chức.

Liên quan đến sự kiện này, Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới nhắc lại rằng: “Công đồng Nicea quy tụ các Giám mục đại diện toàn thể Kitô giáo để tìm kiếm sự đồng thuận về ý nghĩa trung tâm của đức tin Kitô giáo và để khẳng định đức tin của các Giáo hội vào Thiên Chúa duy nhất và Ba Ngôi”.

Giám đốc uỷ ban Andrej Jeftić tuyên bố rằng hội nghị lần thứ 6 “Faith and Order” là một sự kiện quan trọng đối với các Giáo hội Kitô, “một cột mốc quan trọng trên con đường hướng tới sự hiệp nhất của Giáo hội”.

Đối với Hội đồng các Giáo hội Kitô Thế giới, kỷ niệm Công đồng Nicea I là điểm khởi đầu cho chủ đề của hội nghị năm 2025 “Chúng ta đang ở đâu trên con đường hướng tới hiệp nhất hữu hình”. Chủ đề sẽ được thảo luận từ cái nhìn đức tin và sứ vụ, sự liên kết giữa hai khía cạnh này. Như vậy, cuộc gặp gỡ sẽ không chỉ nghĩ đến sự hiệp nhất của các Kitô hữu, nhưng còn hướng đến tất cả mọi người, tất cả thụ tạo, thảm hoạ khí hậu. Thực tế, từ sau hơn ba thập kỷ từ hội nghị thế giới lần trước, chúng ta đang ở trong một thời điểm quan trọng của lịch sử nhân loại. Ngày nay hơn bao giờ hết các Kitô hữu cảm thấy cần phải bày tỏ chính mình và làm việc cho một thế giới đang cần sự hiệp nhất, mà đối với các Kitô hữu chỉ có thể nảy sinh từ đức tin và sau đó là sứ vụ.

Trong một thế giới ngày càng chia rẽ và phân cực, nhu cầu cấp thiết về sự hiệp nhất không có nghĩa là đồng nhất, nhưng bao hàm niềm tin sâu sắc và cơ bản rằng nhân loại phải cùng nhau tìm kiếm lợi ích tốt nhất cho mọi người và tiến thêm một bước nữa tới phẩm giá của mỗi người và của mọi thụ tạo.

Kỷ niệm Công đồng Nicea là một sự khích lệ để suy nghĩ về ý nghĩa của các công đồng đại kết như là những dịp trong đó các Kitô hữu có thể cùng nhau đối diện với những vấn đề khiến họ bị chia rẽ. Giữa những chia rẽ và bất công ngày nay, niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn, được lòng thương xót Chúa biến đổi, sẽ được công bố. Các Giáo hội sẽ làm việc để đạt được sự hiệp nhất và hòa giải hữu hình và xác thực.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS