Cải tổ giáo triều và tương lai của Viện Công Trình Tôn Giáo

Nghe bài này

papa30Thực hiện những đề nghị của các Hồng Y trên thế giới

ROME, 1 tháng 8, 2013 (Le Monde vu de Rome) – Việc cải tổ giáo triều Đức Thánh Cha thực hiện cùng với nhóm tám Hồng Y đã do các đề nghị của các Hồng Y trên thế giới đề ra trong các buổi họp trước mật nghị. Còn về phần Viện Công Trình Tôn Giáo (Institut pour les Oeuvres de Religion: IOR), Đức Thánh Cha lúc này chưa lên tiếng: ngài muốn lượng giá các giải pháp khác nhau, và đòi hỏi có sự trong sáng và thành thật.

Ngày nghỉ, ngày làm việc

Thực vậy Đức Thánh Cha đã làm việc ngày thứ ba 25 tháng 7 tại dinh thự Sumaré ở Rio de Janeiro, về việc cải tổ giáo triều, theo nhật báo Tây Ban Nha La Razon. Đức Thánh Cha đã hội thảo vấn đề này với chủ tịch Uỷ Ban Lâm Thời là Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, tổng giám mục Tegucigalpa (Honduras), một người Đức Thánh Cha đã khen về khả năng tổ chức.

Đức Hồng Y đã đề nghị với Đức Thánh Cha từ nay đến tháng 10, việc soạn thảo một tài liệu thu thập các ước mong của các Hồng Y. Một công việc có tính cách tập thể.

Những hoạt động song hành tại giáo triều

Một trong những mục tiêu của công việc của uỷ ban là tránh những hoạt động song hành của các ban ngành trong giáo triều khi cùng làm việc với những đề tài song song, thí dụ, Hội Đồng Giáo Hoàng cho việc Cổ Võ Tân Phúc Âm Hóa và Thánh Bộ Truyền Giáo các Dân Tộc.

Về phần IOR, Hồng Y Maradiaga cho hay ngài mong ước sẽ trở thành một “ngân hàng đạo đức.”

Đây là bản dịch về sự can thiệp của Đức Thánh Cha về vấn đề này trên chuyến bay Rio-Rome (28-29 tháng 7, 2013):

Những điều tôi làm trong bốn tháng qua có hai khía cạnh: nội dung về những gì phải làm, tất cả đều đến từ các đề nghị của các Hồng Y. Đây là những gì các Hồng Y đã yêu cầu nơi vị sẽ trở thành giáo hoàng. Tôi nhớ rằng chính tôi đã đòi hỏi rất nhiều điều, nghĩ rằng giáo hoàng sẽ là một vị khác …

Sự thực hành tập thể tính (collegialité)

Chúng tôi đã yêu cầu thành lập một Ủy Ban gồm tám Hồng Y. Chúng tôi biết rằng điều quan trọng là phải có những tham vấn bên ngoài, không phải là những tham vấn hiện có bên trong. Điều này đôi khi đi theo chiều hướng của một sự trưởng thành của các mối tương quan giữa thể chế công nghị và ưu vị thẩm quyền (des relations entre la synodalité et la primauté). Nghĩa là tám Hồng Y này phải giúp đỡ cho thể chế công nghị, hỗ trợ các Hội Đồng Giám Mục trên thế giới có thể phát biểu trong chính việc điều hành Giáo Hội.

Có rất nhiều đề nghị đã được đề ra nhưng chưa áp dụng, như việc cải tổ Văn Phòng Thường Trực của Thượng Hội Đồng Giám Mục, về phương thức điều hành, cũng như Uỷ Ban Hậu Thượng Hội Đồng, sao cho có tính cách tham vấn thường trực; như những mật hội của các Hồng Y, với các đề tài không hoàn toàn chính thức – như việc phong thánh, nhưng cũng đề cập đến các vấn đề khác, v..v… Nội dung đến từ đó.

Những việc khẩn cấp phải thi hành

Khía cạnh thứ hai là cơ hội. Tôi thú thật là trong tháng đầu của giáo triều của tôi , tôi đã tổ chức uỷ ban tám Hồng Y, và đó là điểm đầu tiên. Về phần kinh tế, tôi dự trù sẽ lo liệu vào năm tới, vì đây là việc rất quan trọng cần phải làm. Nhưng chương trình nghị sự phải thay đổi vì những hoàn cảnh xẩy ra mà quý vị đã biết và công luận đã hay, do đó đã xuất hiện các vấn đề cần phải đối phó.

Trước tiên, vấn đề của IOR, hay phải chọn con đường nào, chọn khúc quanh nào, làm sao tổ chức lại, làm sao giúp cho thanh sạch hơn.

Rồi chúng tôi đã có buổi họp cua uỷ ban 15 Hồng Y lo vấn đề kinh tế cho Tòa Thánh. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và trong khi chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, chúng tôi đã thấy cần phải thành lập một Uỷ Ban Tham Vấn dộc nhất về tất cả các vấn đề kinh tế của Tòa Thánh. Biết rằng vấn đề kinh tế đã xẩy ra bên ngoài chương trình nghị sự, nhưng những việc này đã xẩy ra trong việc điều hành, chúng tôi đang đi theo chiều này, nhưng bên kia người ta ném cho trái banh, thì mình phải đỡ. Phải không? Cuộc đời là như vậy, nhưng có thế thì đời mới đẹp tươi.

Viện Công Trình Tôn Giáo (IOR), một tương lai đang mở rộng

Tôi trả lời câu quý vị hỏi về Viện Công Trình Tôn Giáo, tôi xin lỗi, tôi đang nói tiếng Tây Ban Nha.

Tôi không biết Viện Công Trình Tôn Giáo sẽ ra sao; có người nói rằng tốt hơn là nên có một ngân hàng, người khác lại muốn phải trở thành một Qũy Tương Trợ; có người khác lại cho rằng cần phải được đóng cửa. Tôi tin tưởng vào việc làm của các nhân viên IOR, và của Uỷ Ban. Chủ Tịch IOR vẫn như cũ; tuy nhiên giám đốc và phó giám đốc đã xin giải nhiệm.

Tôi không biết nói sao về kết cấu của câu chuyện này, nhưng cũng tốt đep, vì chúng ta đang tìm kiếm giải pháp, chúng ta cũng chỉ là con người. Cần phải tìm kiếm những gì tốt hơn, nhưng tính chất của IOR – hoặc là một ngân hang hay một qũy tương trợ -, Dù cho IOR sẽ trở thành cái gì, một điều chắc chắn là chúng ta muốn có sự trong sáng và thành thật. Cám ơn quý vị.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS