30/01/24 Thứ Ba Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 30 – 19, 3 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Absalon đang cỡi lừa, tình cờ gặp các cận vệ của Ðavít, và khi con lừa đi…

29/01/24 Thứ Hai Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 15, 13-14. 30; 16, 5-13a Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có kẻ đến báo tin cho Ðavít rằng: “Toàn dân Israel hết lòng theo Absalon. Ðavít liền nói cùng các…

28/01/24 Chúa Nhật Tuần IV Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Ðnl 18, 15-20 Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Chúa là Thiên Chúa các ngươi, sẽ gầy dựng giữa các ngươi và giữa những anh em các ngươi, một tiên tri như…

27/01/24 Thứ Bảy Tuần III Mùa Thường Niên, Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 12, 1-7a, 10-17 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa sai Nathan đến cùng Ðavít. Ông đến và nói với Ðavít rằng: “Trong thành kia có hai người, một người giàu…

26/01/24 Thứ Sáu Tuần III Mùa Thường Niên, Thánh Timôthêu và Thánh Titô, Giám Mục

BÀI ĐỌC I: 2 Tm 1, 1-8 Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Timô-thêu. Phaolô, Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, theo lời hứa ban sự sống trong Chúa…

25/01/24 Thứ Năm Tuần III Mùa Thường Niên, Lễ Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

BÀI ĐỌC I: Cv 22, 3-16 Trích sách Tông đồ Công vụ. Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo theo…

24/01/24 Thứ Tư Tuần III Mùa Thường Niên, Thánh Phanxicô Salê, Giám Mục Tiến Sĩ Hội Thánh

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 7, 4-17 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Nathan lời này rằng: “Hãy đi và nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: Chúa phán thế này: Có phải…

23/01/24 Thứ Ba Tuần III Mùa Thường Niên, Thánh Vincentê, Phó Tế Tử Đạo, Thánh Marianne Cope, Trinh Nữ

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 6, 12b-15, 17-19 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Ðavít hân hoan đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Obêđê về thành Ðavít. Vua dẫn theo bảy ca đoàn và…

22/01/24 Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 5, 1-7. 10 Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng…

21/01/24 Chúa Nhật Tuần III Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: Gn 3, 1-5. 10 Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”….

20/01/24 Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên, Thánh Pha-bi-a-nô, Giáo Hoàng, Tử Đạo Thánh Xê-bát-ti-a-nô, Tử Đạo

BÀI ĐỌC I: 2 Sm 1, 1-4, 11-12. 19. 23-27 Khởi đầu sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, sau khi thắng quân Amalec, Ðavít trở về, và tạm nghỉ hai ngày tại Sicelê. Qua ngày thứ ba,…

19/01/24 Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 24, 3-21 Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Saolê đem ba ngàn người được tuyển chọn trong toàn dân Israel và đi tìm Ðavít và các người theo ông, cho đến…

18/01/24 Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Ðavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra ca…

17/01/24 Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên, Thánh An-tôn, Viện Phụ

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51 Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Ðavít đến trước Saolê, thì Ðavít nói với Saolê rằng: “Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi…

16/01/24 Thứ Ba Tuần II Mùa Thường Niên

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 16, 1-13 Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai trị Israel nữa, thế mà ngươi còn thương khóc nó…

Trang 13 của 29
1 11 12 13 14 15 29

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS