15/05/20 Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 22-31 “Thánh Thần và chúng tôi xét rằng không nên buộc thêm cho anh em gánh nặng nào khác”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các Tông đồ, kỳ lão cùng…

14/05/20 Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh, THÁNH MÁTTHIA, TÔNG ĐỒ

BÀI ĐỌC I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Đồ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một…

13/05/20 Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 15, 1-6 “Người ta quyết định là các ngài lên Giêrusalem xin các Tông đồ và niên trưởng giải quyết vấn đề này”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người…

12/05/20 Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 18-27 (Hl 19-28) “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, có mấy người Do-thái từ Antiôkia…

11/05/20 Thứ Hai Tuần V Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 5-17 (Hl 5-18) “Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, tại Icônia có…

10/05/20 Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 6, 1-7 “Họ chọn bảy người đầy Thánh Thần”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, số môn đồ gia tăng, nên xảy ra việc các người Hy-lạp kêu trách các người Do-thái,…

09/05/20 Thứ Bảy Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 44-52 “Đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Đến ngày Sabbat sau, hầu hết cả thành đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do-thái thấy đám…

08/05/20 Thứ Sáu Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 26-33 “Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho Đức Giêsu sống lại”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, khi Phaolô đến Antiôkia thuộc xứ Pisiđia, ông lên tiếng trong…

07/05/20 Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Đavít, Thiên Chúa đã ban Đức Giêsu làm Đấng Cứu Độ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Rời Paphô, Phaolô và các bạn vượt biển đến Perghê xứ Pamphy-lia; còn Gioan…

06/05/20 Thứ Tư Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 12, 24 – 13, 5a “Hãy dành Saolô và Barnaba riêng cho Ta”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, lời Chúa được lan rộng và tiến triển. Nhưng Barnaba và Saolô, sau…

05/05/20 Thứ Ba Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26 “Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô bị giết, có nhiều người phải…

04/05/20 Thứ Hai Tuần IV Mùa Phục Sinh

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 1-18 “Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Giuđêa nghe…

Trang 59 của 59
1 57 58 59

DIỄN ĐÀN

XEM NHIỀU NHẤT