BỊ XÉT ĐÁNH: Chết đi, Phán xét, và Hoán cải.

Bạn mến, lời chứng này của Gloria Polo không chứa bất cứ điều gì nhiều hơn, ít hơn, hoặc mâu thuẫn với Thánh Kinh. Với một thực tế là nhiều người thời nay không hề quan tâm và biết đến…

Xem nhiều nhất

Bài Mới Nhất