Đại dịch khiến ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh sẽ bị thâm hụt

Nghe bài này

Chiều ngày 18/2 Đức Thánh Cha Phanxicô đã phê duyệt ngân sách năm 2021 của Tòa Thánh. Theo một tuyên bố từ Văn phòng Báo chí Tòa thánh, đại dịch đẩy ngân sách năm 2021 của Vatican vào thâm hụt, cụ thể là khoảng 49,7 triệu euro.

Ngân sách năm 2021 đã được Bộ Kinh tế đề nghị và được Hội đồng kinh tế chấp thuận. Theo ngân sách này, trong năm 2021, dự kiến với tổng doanh thu là 260,4 triệu euro và tổng chi phí là 310,1 triệu euro, Tòa thánh sẽ thâm hụt 49,7 triệu euro.

Ngân sách kết hợp Quỹ Đồng tiền thánh Phê-rô và tất cả các Quỹ được dành riêng khác

Như Đức Thánh Cha đã yêu cầu, đây là lần đầu tiên, với mục đích cho biết rõ và minh bạch hơn các giao dịch kinh tế của Tòa thánh, Ngân sách năm 2021 kết hợp Quỹ Đồng tiền thánh Phê-rô và tất cả các Quỹ được dành riêng khác.

Từ các quỹ này, với khoản thu dự kiến 47,3 triệu euro và khoản chi trợ cấp 17 triệu euro, Tòa thánh dự kiến số dư ròng là 30,3 triệu euro từ các khoản đó.

Thông cáo của Tòa Thánh lưu ý rằng, nếu không bao gồm Quỹ Đồng tiền thánh Phê-rô và tất cả các Quỹ được dành riêng khác, thâm hụt của Tòa thánh sẽ là 80 triệu euro vào năm 2021.

Điều chỉnh các chi phí

Thông cáo cho thấy thu nhập từ hoạt động kinh doanh giảm 21% (khoảng 48 triệu euro) so với năm 2019, do việc giảm các hoạt động thương mại, các dịch vụ và bất động sản cũng như các khoản tài trợ và đóng góp.

Đồng thời, ngân sách phản ánh một nỗ lực đáng kể trong việc kiểm soát chi tiêu, với chi phí hoạt động – không bao gồm chi phí nhân sự, giảm 14% (24 triệu euro) so với năm 2019.

Thông cáo khẳng định rằng “bảo đảm việc làm vẫn tiếp tục là một ưu tiên đối với Đức Thánh Cha trong những thời điểm khó khăn này.”

Phân phối nguồn lực

Thông cáo viết tiếp: “Nhất quán với sứ mạng của mình, phần lớn nguồn lực của Tòa Thánh vào năm 2021 sẽ được dành để duy trì các hoạt động Tông đồ, với 68% tổng chi phí.” Trong khi đó “17% được phân bổ cho việc quản lý tài sản, và 15% cho các hoạt động quản lý và dịch vụ.”

Thông cáo kết luận rằng nếu mức đóng góp vẫn như dự kiến, khoản thâm hụt sẽ được giải quyết bằng một phần dự trữ của Tòa thánh.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS