Đại hội hành hương Lộ Đức : Cầu nguyện cho Hòa Bình và Công Lý tại Việt Nam và trên toàn thế giới

Nghe bài này

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG LỘ ĐỨC

CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN Công Giáo VIỆT NAM TẠI PHÁP

« Mừng 25 năm tuyên phong các thánh Tử Đạo Việt Nam

Sống Đức Tin theo gương tiền nhân »

từ 01 đến 05/08/2013

Lộ Đức, ngày 03/08/2013: Cầu nguyện cho Hòa Bình và Công Lý tại Việt Nam và trên toàn thế giới

lehangloduc

“Lạy Chúa từ nhân ! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng. Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con: Tìm an ủi người hơn được người ủi an. Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi ! Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con. Xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí, ơn an bình”

Đó là lời hát Kinh Hòa Bình, mà có lẽ không người Công Giáo nào mà lại không thuộc. Nhưng Hòa Bình và Công Lý cũng là hai điều khát vọng của triệu triệu người trên thế gian này. Thế gian không có hòa bính và công lý, vì thế gian oán thù, lăng nhục, tranh chấp, gian dối, sai lầm, nghi nan, thất vọng, tối tăm mê muội, u sầu. Hòa bình và chân lý chỉ có thể có khi có yêu thương, thứ tha, an hòa, chân lý, tin kính, trông cậy, ánh sang, niềm vui, thiện chí, an bình.

Ba hành động cầu nguyện cho Công Lý & Hòa Bình tại Việt Nam và trên toàn thế giới đã được Tuyên Úy Đoàn chọn từ những năm 90 mà Ban Tuyên Úy đương nhiệm vẫn duy trì thực hiện là: 1-Dâng Thánh Lễ; 2- Đi đàng thánh giá; 3-Rước kiệu Đức Mẹ.

1. Dâng Thánh lễ

Thánh lễ là một lời cầu nguyện tuyệt hảo cho Công Lý và Hòa Bình, vì qua đó, người cầu nguyện được hưởng hai của ăn tinh thần có sức nuôi dưỡng Hòa Bình và Công Lý cũng như nêu cao gương sáng của Chúa Kytô, tử đạo tiên khởi. Đó là Lời Chúa trong Thánh Kinh và Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ. Trong thánh lễ hôm nay, Cha Tổng Tuyên Úy Gilbert Nguyễn Kim Sang chủ tế với sự đồng tế của khoảng ba chục cha Việt Nam, với sự tham dự của trên dưới ngàn người giáo dân và tu sĩ Việt Nam.

Sách tiên tri Isaia và sách Phúc Âm thánh sử Matthêu đã ca ngợi sự « cao đẹp bước chân người rao tin thái bình, rao tin mừng » và mức cao đẹp của hòa bình và tha thứ phải đạt là « hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em ».

Bài đọc 1: Bài Trích sách Tiên tri Isaia.

Đẹp thay chân người rao tin trên núi, người rao tin thái bình, người rao tin mừng, người rao tin cứu độ, nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi sẽ thống trị! Tiếng của người canh gác của ngươi đã cất lên. Họ sẽ cùng nhau ca ngợi rằng: Chính mắt họ sẽ nhìn xem, khi Chúa đem Sion trở về. Hỡi Giêrusalem hoang tàn, hãy vui mừng, hãy cùng nhau ca ngợi! Vì Chúa đã an ủi dân Người, đã cứu chuộc Giêru-salem. Chúa đã chuẩn bị ra tay thánh thiện Người trước mặt chư dân; và khắp cùng bờ cõi trái đất sẽ nhìn xem ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu.

Hôm ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Chia sẻ Lời Chúa và đặc biệt là bài Phúc Âm, cha Hà Quang Minh nói: “Hôm nay, trong bài Phúc Âm, Chúa nhắc tôi phải cho đi nhiều hơn những gì anh em xin, anh em cần. Chúa lại khuyên tôi phải yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù. Lời Chúa rót đến tai tôi như một biến cố bất ngờ. Tôi không thể hiểu ý Ngài và tôi bỗng lo sợ vì tôi biết tôi khó có thể thi hành trọn vẹn thánh ý Ngài. Tuy nhiên, với lòng trông cậy, tôi nghĩ nếu tôi nhìn bằng con mắt của Đức Tin, bằng con mắt của một người con, tôi sẽ thấy và gặp được ánh mắt của Ngài, ánh mắt của một người cha đang nhìn tôi, một người cha nhân từ, độ lượng, bao dung. Tình yêu mạnh hơn hận thù. Nếu tôi yêu Chúa chân tình, tôi sẽ yêu được tất cả mọi người. Không ai là kẻ thù của Chúa cả. Mọi người, dù tội lỗi đến đâu, cũng đều là con cái của Ngài. Nếu tôi yêu Chúa với tất cả tâm tình của một người con, tôi sẽ yêu anh em tôi với tâm tình của Cha trên trời, tâm tình tha thứ, tâm tình độ lượng, tâm tình bao dung.

Hôm nay, ngày thứ hai của cuộc hành hương về với Mẹ và với các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới. Ước gì sự hòa bình mà chúng ta mong ước cho thế giới được bắt nguồn từ trong tâm hồn của chúng ta, bằng sự kính mến Chúa và yêu thương đồng loại. Amen.

2. Đi đường thánh giá

dguongthanhgia

Đường Thánh giá là phương thức thứ hai, vừa đầy đủ về cuộc tử nạn của Đức Kytô, vị tử đạo tiên khởi, vừa cụ thể và hữu hiệu về gương sáng hòa bình và tha thứ.

Đường Thánh Giá ở Lộ Đức, qua 17 chặng, với những tượng tạc hay đá khắc dựng nên trên một ngọn núi còn thiên nhiên hay trong một đồng cỏ dọc theo bờ sông bao gồm tất cả những dữ kiện về cuộc tử đạo của Đức Kytô và diễn tả một cách nghệ thuật và cảm kích người chiêm ngắm. 17 chặng đó là: 1-Chúa Giêsu bị kết án, 2-Chúa Giêsu vác thập giá, 3-Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất, 4- Chúa Giêsu gặp Đức Maria, 5-Ông Simon vác đỡ thánh giá, 6-Bà Vêronica lau mặt Chúa, 7-Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai, 8- Chúa Giêsu an ủi những phụ nữ thành Giêrusalem, 9-Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba, 10-Quân linh lột áo Chúa Giêsu, 11-Đừc Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, 12-Chúa Giêsu chết trên thập giá, 13-Hạ xáx Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá, 14-Táng xác Đức Giêsu trong mộ đá, 15-Hy vọng: Mẹ Maria trong sự chờ đợi Chúa Phục Sinh, 16-Niềm tin: Mầu nhiệm Phục sinh, 17-Tình bác ái: Chúa hiện ra với các môn đệ trên đường Emau.

Có hai Đường Thánh Giá ở Lộ Đức: Đường Thánh giá trên núi với 15 chặng, ở trên núi, về phía trái Vương cung Thánh đường Mân côi, đường đá gập ghềnh. Phong cảnh tự nhiên, trang nhã, kỳ thú, hướng lòng về thế giới thần linh, nhưng cũng gợi những khổ nhọc, nhất là khi thấy những người đi đường thánh giá bằng chân quì. Mỗi chẳng có tạc tượng to như người thật. Mỗi chặng cách nhau trung bình bốn năm chục mét, có khi hơn. Đường dài 15 chặng ước chừng độ trên 1 cây số. Đường Thánh giá dưới đồng cỏ cạnh bờ sông có 17 chặng. Mỗi chặng là một tảng đá khắc tượng nổi. Nếu đứng từ hang đá nhìn về bờ sông, thì 17 chặng đường thánh giá này ớ bên kia bờ sông, và xa xa về phía trái. Mỗi trạm cách nhau chừng dăm bảy mét, góp lại trong bốn khu, nằm dài dọc bờ sông. Đường dài 17 chặng ước chừng độ vài ba trăm mét.

Ban Tuyên Úy cũng soạn một nghi thức với những chỉ dẫn rành rẽ và đã tổ chức một ban phụ trách cho khoảng 20 nhóm, mỗi nhóm trung bình gồm khoảng 50 người. Rút cục có bảy, tám nhóm dự Đường Thánh giá 17 chặng trong đồng cỏ dọc bờ sông và chín mười nhóm dự Đường Thánh Giá trên núi.

Trước mỗi chặng, người trách nhiệm xướng: « Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô ». Cả nhóm đáp: « Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ ». Rồi trích lời Phúc Âm, Suy ngắm, Cầu Nguyện và hát Thánh ca. Trí dụ chặng thứ 1: CHÚA GIÊSU BỊ KẾT ÁN: Tin mừng thánh Gioan thuật lại: Ông Philatô ra ngoài và nói với người Do Thái: “Đây ta dẫn ông ấy ra ngoài để các ngươi biết ta không tìm thấy lý do nào để kết tội”. Đức Giêsu bước ra đầu đội vương niệm bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ. Philatô nói với họ: “Đây là người”. Khi vừa thấy Đức Giêsu, các thượng tế và các thuộc hạ đã kêu lên rằng: “Đóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá!”

Ông Philatô vì chiều lòng dân chúng đang nóng giận và thù ghét Chúa Giêsu, đã buộc tội Ngài. Nhìn lại cuộc đời mình, nhiều lần chúng ta cũng đã lên án Chúa qua những hành động sai trái, che dấu không dám bênh vực sự thật. Chúng ta hãy xin ơn can đảm để trong cuộc sống hằng ngày dám làm chứng và nói lên tiếng nói của sự thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con can đảm chấp nhận, tôn trọng và đứng về sự thật dù đôi khi sự thật làm chúng con thua thiệt. Xin cho chúng con luôn kiên vững trước những thử thách của cuộc đời để vững bước theo Chúa đến cùng.

Hát: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

3. Rước kiệu Đức Mẹ

kieudmeloduc

Trước Vương cung Thánh đường Mân Côi, hằng ngày trong mùa hè, bắt đầu từ 9 giờ tối, đều có rước kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi. Kiệu khởi đầu từ hang đá Massebielle, tiến ra tượng đài Đức mẹ đội triều thiên, đi về phía cổng Sainh Michel, vòng trở lại dọc theo Vương cung Thánh Đường thánh Piô X, đến dùng lại trước tiền sảnh Vương Cung Thánh Đường Mân Côi. Cuộc rước kiệu hôm nay khởi đầu lúc 21 giờ và chấm dứt khoảng 23 giờ. Suốt đường kiệu kinh chính là kinh lần hạt mân côi, được chen giữa với những bài thánh ca, những lời nguyện, những lời suy ngắm,.. Trong kinh mân côi và nhất là kinh hát Ave Maria, mỗi lần hát đến chữ Maria, tất cả mọi người đều giơ cao đèn nến, làm cả một rừng ánh sáng dâng lên, đậu lại, rồi rơi xuống. Như lời cầu nguyên dâng lên, Hồng Ân rơi xuống. Các biến cố VUI, THƯƠNG, MỪNG, SÁNG của mẹ Maria và của Chúa Giêsu được suy gẫm hết một vòng. Chúa Cứu Thế đến, Chúa Cứu Thế tử nạn, Chúa Cứu Thế Phục Sinh, Chúa Cứu Thế Vinh Hiển, đó chẳng phải là những đề tài mà sự suy gẫm, hiểu biết và thực hiện sẽ có sức làm tăng triển Hòa Bình và Công lý sao ?

Đặc biệt tối hôm nay, ngày các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tham dự kiệu Đức Mẹ Mân Côi để cầu nguyện cho Hòa Bình và Công lý tại Việt Nam và trên toàn thề giới, một nét á đông đã xuất hiện, qua sự hiện diện của khoảng hơn một ngàn người Việt Nam. Người nữ tha thướt với những tà áo dài đủ mầu. Người nam nghiêm chỉnh trong trang phục tôn giáo. Hơn 30 tấm bảng đề tên nơi ở của những người Việt Nam này, từ Bắc Lille, xuyên qua trung Lyon, xuống nam Marseille. Từ Đông Strasbours, xuyên qua thử đô Paris, đến Tây Rennes.

Nhiều lời thì thầm càu nguyên lên Mẹ Maria. Xin cho Việt Nam được An Bình, phát triển và nhất là được them Hòa Bình và Công Lý. Xin cho lòng, tâm người Việt được từ trong tâm hồn yêu Hòa Bình, yêu Công Lý.

Lộ Đức, ngày 03 tháng 08 năm 2013

Trần Văn Cảnh

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS