ĐTC gửi sứ điệp video đến buổi cầu nguyện chống nạn buôn người lần thứ 7

Nghe bài này

Hôm thứ Hai 08/02, Ngày Thế giới cầu nguyện chống nạn buôn người, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video đến các tham dự viên, tham dự buổi cầu nguyện liên tôn, khẳng định “Nền kinh tế không có nạn buôn người là: một nền kinh tế chăm sóc, thúc đẩy công lý và can đảm”.

Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui vì năm nay, Ngày Thế giới cầu nguyện chống nạn buôn người là những giây phút cầu nguyện liên tôn, và có sự tham gia từ châu Á. Đề cập về chủ đề được chọn cho buổi cầu nguyện “Nền kinh tế không có nạn buôn người”, Đức Thánh Cha giải thích: “Nền kinh tế không có nạn buôn người là một nền kinh tế của sự chăm sóc. Chăm sóc có thể được hiểu là chăm sóc con người và thiên nhiên, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vì sự phát triển công ích. Một nền kinh tế quan tâm đến công việc, tạo ra các cơ hội việc làm, không bóc lột người lao động”.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, đại dịch Covid đã làm trầm trọng thêm tình trạng bóc lột sức lao động; tình trạng mất việc làm đã khiến nhiều nạn nhân của nạn buôn người trở nên khó khăn trong quá trình phục hồi và tái hòa nhập xã hội. Vì vậy, nền kinh tế chăm sóc có nghĩa là nền kinh tế liên đới: chúng ta làm việc vì một sự vững chắc được kết hợp với tình liên đới. Chúng ta tin chắc rằng tình liên đới, được quản lý tốt, sẽ tạo ra một công trình xã hội an toàn và vững chắc hơn.

Đức Thánh Cha nói về điểm thứ hai của nền kinh tế không có nạn buôn người, đó là một nền kinh tế với các quy tắc thị trường thúc đẩy công lý. Theo Đức Thánh Cha, nạn buôn người có mảnh đất màu mỡ trong việc đặt nền móng của chủ nghĩa tư bản tân tự do, trong việc bãi bỏ quy định thị trường nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận, không có giới hạn đạo đức, xã hội và môi trường. Khi lý luận theo kiểu này, những nhà làm kinh tế chỉ tính toán về các lợi ích và thua thiệt. Các lựa chọn không được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí đạo đức, nhưng theo lợi ích chi phối, thường được ngụy trang khéo léo với vẻ ngoài nhân văn hoặc sinh thái. Theo cách lựa chọn này, con người cũng là một trong những con số, cần được khai thác.

Đối với tất cả những điều này, một nền kinh tế không có nạn buôn người là một nền kinh tế can đảm. Can đảm ở đây không theo nghĩa là hoạt động mạo hiểm để tìm kiếm lợi nhuận dễ dàng. Ngược lại, đó là sự táo bạo của việc xây dựng sự kiên nhẫn, của việc lên chương trình mà không phải lúc nào cũng chỉ nhìn vào lợi ích rất ngắn hạn, nhưng là lợi ích trung và dài hạn và trên hết là ở con người. Can cảm kết hợp lợi nhuận hợp pháp với việc thúc đẩy việc làm và điều kiện làm việc tốt.

Trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng này, nạn buôn người gia tăng, sự can cảm này càng cần thiết hơn. Do đó, cần phải củng cố một nền kinh tế đáp ứng với khủng hoảng một cách không thiển cận, nhưng lâu dài và vững chắc.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người đặt tất cả những ưu tư này vào trong lời cầu nguyện. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bakhita, nạn nhân của nạn buôn người, cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải sống trong thảm trạng này.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS