ĐTC kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza

Nghe bài này

Vào cuối buổi tiếp kiến chung ngày 25/10/2023, Đức Thánh Cha tiếp tục đưa ra lời kêu gọi giải phóng các con tin và cho phép đưa các viện trợ nhân đạo vào Gaza, và mời gọi tín hữu tham gia ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Đức Thánh Cha tiếp tục nghĩ đến tình cảnh bi thảm ở Trung Đông và đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Israel và Palestine, ở Ucraina và toàn thế giới.

Ngài nói: “Tôi khuyến khích việc thả con tin và đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Tôi tiếp tục cầu nguyện cho những người đang đau khổ, hy vọng vào những con đường hòa bình ở Trung Đông, ở Ucraina đang bị đau khổ và ở những khu vực khác bị thương tích vì chiến tranh”.

Ngày ăn chay, cầu nguyện cho hòa bình

Sau đó, Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng thứ Sáu ngày 27/10/2023 là ngày được ngài ấn định là ngày ăn chay, cầu nguyện và sám hối. Ngài mới gọi các tín hữu quy tụ tham dự giờ cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 6 giờ chiều để cầu nguyện cho hòa bình thế giới.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS