ĐTC khuyên các linh mục Mexico có cái nhìn dịu dàng, hòa giải và huynh đệ

Nghe bài này

Trưa ngày 29/3/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho các linh mục Mexico đang tu học tại Roma, cư trú tại Học viện Giáo hoàng Mexico, Đức Thánh Cha mời gọi họ trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giê-su, với cái nhìn yêu thương của Người với 3 đặc tính: dịu dàng, hòa giải và huynh đệ.

Lưu ý đến những thách đố chính đối với việc loan báo Tin Mừng của Mexico và châu Mỹ, đặc biệt là giữa những khó khăn do đại dịch mà chúng ta đang phải đối mặt, như cha giám đốc học viện đã nêu lên, Đức Thánh Cha nhận định: “Các vấn đề ngày nay đòi hỏi các linh mục chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa và với cái nhìn yêu thương của Người. Khi có cùng cái nhìn của Người, thì cái nhìn của chúng ta được biến đổi thành cái nhìn của sự dịu dàng, hòa giải và tình huynh đệ.”

Cái nhìn dịu dàng

Trên hết, “các linh mục cần có cái nhìn dịu dàng mà Chúa Cha nhìn các vấn đề đang gây nhức nhối cho xã hội: bạo lực, bất bình đẳng xã hội và kinh tế, phân cực, tham nhũng và thiếu hy vọng, đặc biệt là nơi những người trẻ.”

Chỉ khi trở nên đồng hình sâu sắc hơn với Mục tử Nhân lành, các linh mục mới có sự cảm thông thật sự. Đức Thánh Cha nói: “Chỉ khi để cho mình được Người uốn nắn chúng ta mới gia tăng lòng bác ái mục tử, không loại trừ ai ra khỏi sự quan tâm và lời cầu nguyện của chúng ta. Hơn nữa, nó ngăn chúng ta ẩn náu trong nhà, trong văn phòng hay trong các sở thích, và khuyến khích chúng ta đi ra để gặp gỡ người dân.”

Cái nhìn hòa giải

Kế đến, linh mục cần có cái nhìn hòa giải. Giữa những khó khăn xã hội, linh mục cần có cái nhìn đan kết những kết nối đã bị suy yếu hoặc bị đứt trên tấm thảm đa sắc của các nền văn hóa tạo nên kết cấu xã hội và tôn giáo của quốc gia. Đức Thánh Cha nói: “Các mục tử được kêu gọi để giúp xây dựng lại các mối quan hệ tôn trọng và mang tính xây dựng giữa mọi người, các nhóm người và các nền văn hóa trong xã hội, đề nghị với tất cả mọi người ‘hãy để cho mình được hòa giải bởi Thiên Chúa’ (xem 2Cr 5,20) và dấn thân tái lập công lý.”

Cái nhìn huynh đệ

Cuối cùng, theo Đức Thánh Cha, thời điểm hiện tại thúc đẩy các linh mục có cái nhìn huynh đệ. Những thách đố hiện nay bao gồm kết cấu xã hội và thực tế toàn cầu hóa và được kết nối với nhau bởi mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Các mục tử phải có tầm nhìn chung và hiệp nhất, khuyến khích xây dựng tình huynh đệ.

Do đó để chiêm ngưỡng mầu nhiệm của Thiên Chúa và đọc được các dấu chỉ thời đại, Đức Thánh Cha nhắc các linh mục cần hài hòa trong việc đào tạo các chiều kích học thuật, thiêng liêng, nhân bản và mục vụ. Cần nhận ra những thiếu sót của cá nhân và cộng đoàn cần được sửa chữa trong cuộc sống.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS