ĐTC Phanxicô gặp các linh mục của các chủng viện Giáo hoàng của Brazil, Châu Mỹ Latinh và Mexico ở Roma

Nghe bài này

Sáng ngày 4/4/2024, Đức Thánh Cha đã gặp các linh mục của các chủng viện Giáo hoàng của Brazil, Châu Mỹ Latinh và Mexico ở Roma. Khi chia sẻ về tình yêu, đề tài trung tâm của đời sống linh mục, ngài nói rằng Thiên Chúa trao cho các linh mục một nhiệm vụ đặc biệt là hiến thân vì người khác. “Đây là lý do hiện hữu của chúng ta, là mục tiêu tình yêu của chúng ta, bởi vì nơi họ chúng ta thực hiện việc phục vụ mà Chúa yêu cầu chúng ta”.

Hành động nhân danh Chúa Kitô

Đức Thánh Cha nói với các linh mục rằng mỗi người nam nữ là một thành viên của thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô. Do đó hãy hành động nhân danh Chúa Kitô, là trở nên bà “Veronica” lau khô các giọt nước mắt của họ, bằng chính chiếc áo linh mục của mình. Và ngài đưa ra 3 hướng dẫn cho các linh mục.

Cầu nguyện

Trước hết là bằng việc cầu nguyện, dâng mọi tình huống cụ thể lên Thiên Chúa với lời cầu: “Lạy Chúa, người mà Ngài yêu thương đang đau khổ” (xem Ga 11,3).

Hy sinh

Thứ hai là bằng lễ hy sinh, hy tế Thánh Thể của toàn bộ con người linh mục. Đức Thánh Cha giải thích rằng khi Chúa nói với các linh mục: “Chén Thầy sắp uống, các con có uống được không?” (Mt 20,22), Và “không tìm kiếm sự sẵn sàng tử đạo đơn thuần về mặt lý thuyết, nhưng là sự chấp nhận triệt để sự thật rằng chúng ta ở đây để làm theo ý Chúa và từ bỏ ý muốn của mình. Việc học tập, công việc và sự nghỉ ngơi của chúng ta, mọi quyết định, cả điều quan trọng và việc hàng ngày, mọi thứ đều là thực hiện hy lễ này”.

Khiêm nhường

Và thứ ba, Đức Thánh Cha nói tiếp, “với lòng khiêm nhường, biết rằng tôi đang trên hành trình, cần lời cầu nguyện đó, thậm chí cần hơn cả những người tôi được kêu gọi phục vụ”. Ngài nhắc nhở các linh mục: “Đừng đánh giá thấp sức mạnh chuyển cầu của những người mà Thiên Chúa đã đặt trên con đường của anh em: của những người đào tạo, của các linh mục cùng làm việc, của môi trường gần gũi nhất của anh em. Tóm lại, hãy tin tưởng vào lời cầu nguyện của tất cả các thành viên trong Dân trung thành của Chúa và đừng quên cầu nguyện cho các Mục Tử của Người và cho tôi”.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS