ĐTC Phanxicô mời gọi trân trọng giáo huấn và gương sáng của Thánh Tôma Aquinô

Nghe bài này

Trong thư gửi các giám mục các giáo phận Latina, Sora và Frosinone nhân 3 dịp kỷ niệm về thánh Tôma Aquinô, 700 năm ngày phong thánh cho ngài, 750 năm ngày ngài qua đời và 800 năm ngày sinh của ngài, Đức Thánh Cha mói rằng Thánh Tôma Aquinô là một “nguồn tài nguyên”, một tài sản quý giá cho Giáo hội”. Ngài mời gọi trân trọng giáo huấn và gương sáng của thánh nhân.

Thánh Tôma Aquinô là một “nguồn lực”, một tài sản quý giá cho Giáo hội 

Trong thư gửi đến các Giám mục của các giáo phận, Đức Thánh Cha nhận định rằng Thánh Tôma Aquinô là một “nguồn lực”, một tài sản quý giá cho Giáo hội hôm nay và mai sau. Và ngài giải thích: “Với ý thức thường xuyên rằng các chân lý đức tin, bắt đầu từ Ba Ngôi Thiên Chúa và từ thiên tính và nhân tính của Chúa Kitô, không chỉ ‘ở’ trong lý trí mà còn là sự hiện hữu hằng ngày và sự dấn thân cụ thể của mọi tín hữu trong thực tại trong Giáo hội và ngoài xã hội, Thánh Tôma, với tư cách là một tu sĩ Đa Minh tốt lành, đã quảng đại dấn thân cho việc rao giảng Tin Mừng bằng cách tự hiến hoàn toàn qua việc cầu nguyện, nghiên cứu nghiêm túc và say mê, viết các tác phẩm văn hóa và thần học đầy ấn tượng, rao giảng, đáp ứng những điều được bày tỏ bởi Hội Dòng, thẩm quyền Giáo hội và thế giới dân sự, những người quen và bạn bè của chính ngài.”

Đức Thánh Cha khuyến khích hãy dựa vào sự khôn ngoan và chứng tá của Thánh Tôma, “tập trung vào việc nghiên cứu Tác phẩm của Thánh Tôma trong bối cảnh lịch sử và văn hóa của nó, đồng thời trân trọng nó để trả lời cho những thách thức văn hóa ngày nay.”

Di sản của Thánh Tôma

Tiếp đến, ngỏ lời với các giáo phận, Đức Thánh Cha giao cho họ hai nhiệm vụ: Xây dựng cộng đoàn cách kiên nhẫn và theo tính hiệp hành, cởi mở với “toàn bộ chân lý”. Ngài nói: “Tính hiệp hành thực sự là cùng nhau lớn lên trong Chúa Kitô với tư cách là những thành viên sống động và tích cực của thân thể Giáo hội, liên kết chặt chẽ và liên kết với nhau. Một Giáo hội có chiều kích cộng đồng được nuôi dưỡng và thể hiện trong đời sống bí tích và phụng vụ, trong linh đạo, trong phục vụ văn hóa và trí thức, trong chứng tá đáng tin cậy, trong bác ái và quan tâm đến những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất.”

Thánh Gioan Phaolô II nói rằng Thánh Tôma yêu mến sự thật một cách vị tha và gọi ngài là “tông đồ của sự thật”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Thánh Tôma Aquinô, “ngày nay, với tinh thần cởi mở và phổ quát, là nguồn cảm hứng và là bậc thầy mẫu mực chú ý đến nhiều chiều kích của thực tại.”

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS