Đức Hồng Y Müller cảnh giác nguy cơ tự tử tập thể của nhân loại

Nghe bài này

Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cảnh giác về trào lưu văn hóa và nhân loại học theo chủ thuyết hư vô, có thể dẫn nhân loại đến chỗ tự hủy diệt tập thể.

Đức Hồng Y bày tỏ lập trường trên đây, hôm 30 tháng Chín vừa qua, tại Hội nghị quốc tế lần thứ 14 về gia đình, tiến hành tại thủ đô Mêhicô, từ ngày 30 tháng Chín đến ngày 02 tháng Mười vừa qua. Bài thuyết trình của Đức Hồng Y Müller bằng tiếng Tây Ban Nha được bí thư của ngài tuyên đọc và phổ biến trên mạng của hội nghị. Đức Hồng Y giải thích rằng: “Chủ thuyết hư vô là một cảm thức của thời đại mới, theo đó Thiên Chúa đã chết, như triết gia Hegel đã viết, nó có thể dẫn đến cảm tượng “chẳng có gì là xấu trong hữu thể người và mọi sự con người thích đều là điều được phép, nếu chúng ta tin nơi sự hợp lý nhân hậu của thần linh đối với tất cả những gì hiện hữu trong công trình sáng tạo của Ngài”.

Đức Hồng Y Müller cảnh giác chống chủ thuyết hư vô về nhân loại học, tỏ ra thù nghịch đối với sự sống, vì thế họ khuyến khích việc phá thai như một nhân quyền và chủ trương “Euthanasia”, giết người vì lòng thương xót, đối với những người “cạn kiệt” hoặc không còn hữu ích nữa.

Chủ thuyết này cũng đặt lại vấn đề hôn nhân giữa người nam và người nữ, và coi đây chỉ là một trong những hình thái khác nhau của sự vui hưởng tình dục.

Trong lãnh vực này, Đức Hồng Y Müller cũng nói đến ý thức hệ Gender về giống, phân biệt giả tạo giữa phái tính sinh lý và gender như một kết quả của văn hóa xã hội. Ngài nói: “Ngoài sự kiện chứng minh được về sinh lý, theo đó một sự đổi phái tính thực sự là điều không thể được, sự tưởng tượng tự do chọn lựa giống (gender) là một sự chối bỏ ý muốn của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Mỗi người hiện hữu trong bản tính thân thể của mình, như người nam hoặc người nữ”.

Ngoài ra, “chủ thuyết hư vô về nhân loại học trở nên thực sự nguy hiểm đối với Giáo hội, khi mà cả những nhà thần học, ở vị trí quan trọng, không còn chấp nhận sự kiện có một không hai về lịch sử và mạc khải không thể bỏ qua của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Trái lại, họ thỏa hiệp sai trái với chủ thuyết hậu nhân bản, chỉ với mục đích làm cho Giáo hội được sinh tồn như một tổ chức xã hội, trong một thế giới tân tiến không có Thiên Chúa. Đối với thứ thần học không có Thiên Chúa này, công trình sáng tạo và giao ước, sự nhập thể và hy tế của Chúa Giêsu trên thánh giá cũng như sự sống lại của thân xác Chúa, chỉ được coi như những biểu tượng hiện sinh có tính chất huyền thoại”.

Và Đức Hồng Y Müller nhấn mạnh rằng: “Niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô vượt thắng thứ văn hóa chết chóc và chủ thuyết hư vô nhân loại học. Đức tin mở cho chúng ta vào một nền văn hóa sự sống trong tình thương của Chúa Ba Ngôi, vì chúng ta được giải thoát khỏi nô lệ những gì chóng qua để được tự do và vinh quang của con cái Thiên Chúa”.

VietCatholic Media

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS