Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức gửi thư từ biệt Đức ông bào huynh

Nghe bài này

Từ Vatican, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI hiệp thông với cộng đoàn phụng vụ tại nhà thờ chính tòa Regensburg qua việc tham dự trực tuyến Thánh lễ an táng Đức ông Georg Ratzinger, bào huynh của ngài, được cử hành tại nhà thờ chính tòa Regensburg sáng ngày 08/07. Ngài đã gửi một thư từ biệt Đức ông Georg và cảm ơn Đức giám mục Regensburg.

Hồng Thủy – Vatican News

Trong Thánh lễ an táng Đức ông Georg Ratzinger được cử hành tại nhà thờ chính tòa Regensburg, Đức tổng giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của Đức nguyên Giáo hoàng, đã đọc thư của Đức Biển Đức XVI từ biệt anh trai mình. Bức thư được đề ngày 07/07 và được gửi đến Đức cha Rudolf Voderholzer của Regensburg.

Cảm ơn Đức ông bào huynh

Đức nguyên Giáo hoàng viết: “Anh Georg yêu quý, xin Thiên Chúa trả công cho anh về tất cả những điều anh đã làm, đã chịu đau khổ và đã trao cho em”. Đức tổng Gänswein đã nhiều lần phải cố ngăn nước mắt để đọc lá thư. Trong thư, Đức Biển Đức XVI giải thích về chuyến đi đột ngột của ngài về Regensburg hôm 18/06 để thăm anh trai đang nằm bệnh: “Không phải là anh tôi yêu cầu tôi về thăm. Nhưng tôi cảm thấy rằng đó là lúc cần về với anh. Tôi chân thành cảm ơn Chúa về dấu chỉ nội tâm này.”

Thiên Chúa sẽ ban cho hai anh em một cuộc gặp nhau mới

Ngài cũng viết rằng khi hai anh em từ biệt nhau vào sáng ngày 22/06, trước khi ngài trở lại Roma, cả hai hiểu rằng “đó là lần từ biệt vĩnh viễn trên thế gian này”. Nhưng cả hai cũng biết rằng Thiên Chúa “Đấng đã cho chúng tôi cơ hội gặp nhau trên thế gian này cũng là Đấng trị vì thế giới khác và sẽ cho chúng tôi một cuộc gặp nhau mới.”

Cảm ơn những người đã chia buồn và giúp đỡ 

Đức nguyên Giáo hoàng cảm ơn Đức cha Rudolf Voderholzer, giám mục giáo phận Regensburg, đã giúp đỡ trong những tuần từ biệt này. Ngài cũng cám ơn nhiều người từ nhiều quốc gia, nhiều giai tầng xã hội và nghề nghiệp khác nhau đã chia buồn với ngài. Ngài cảm ơn những người đã bên cạnh bào huynh của ngài “cách hữu hình và vô hình” trong những tuần qua. (CSR-5138_2020)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS