Đức Thánh Cha: Các tu sĩ Phanxicô giúp xây những cây cầu hoà bình

Nghe bài này

Trong cuộc phỏng vấn của cha Carlos Trovarelli, Bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô, nhân dịp cha được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican, ngày 29/12/2023, Đức Thánh Cha mời gọi các tu sĩ Dòng Phanxicô noi gương Đấng sáng lập giúp xây những cây cầu hoà bình.

Câu hỏi đầu tiên của cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí của Dòng Phanxicô ngày 04/01/2024, liên quan trực tiếp đến Thánh Phanxicô, Đức Thánh Cha nói Thánh Phanxicô là một vị thánh đặc biệt. Tất cả các thánh, mọi Kitô hữu đều muốn theo gương Chúa Giêsu, nhưng Thánh Phanxicô đã đi vào lịch sử như một người muốn bắt chước Chúa Giêsu cho đến cùng, với lòng khiêm tốn và tốt lành. Thánh Phanxicô là vị thánh gắn kết mọi người lại với nhau, vị thánh của sự kiên nhẫn.

Đức Thánh Cha khẳng định hồng ân mà Thánh Thần muốn ban cho Giáo hội và thế giới qua các tu sĩ nam nữ dòng Phanxicô là chứng tá về sự tha thứ và sự tốt lành. Chúa không mệt mỏi tha thứ, Thánh Phanxicô có một tâm hồn vĩ đại và ngài cũng không mệt mỏi tha thứ. Vì thế điều Đức Thánh Cha mong muốn nơi các tu sĩ Phanxicô là trở thành những tông đồ hoà giải và tha thứ.

Đối với thế giới ngày nay với nhiều đau khổ, nhưng cũng có nhiều hy vọng, câu hỏi được đặt ra là phải có thái độ cơ bản nào để sống với đức tin, hy vọng và tình yêu trong sự thay đổi của thời đại? Đức Thánh Cha trả lời: “Xây những cây cầu. Đôi tay rộng mở. Từ cuối thế chiến thứ hai đến nay ở khắp nơi thế giới luôn có chiến tranh. Có nhiều sự tàn ác, nhiều người phải ở tù vì lý do chính trị, đó là lý do tại sao tôi yêu cầu những cây cầu hoà bình. Đây là ơn ban mà chúng ta phải xin Thánh Phanxicô và các tu sĩ Phanxicô phải giúp xây những cây cầu này”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS