Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu dấn thân chống buôn người

Nghe bài này

Đại hội Talitha Kum thế giới 2024 đang diễn ra từ 18-24/5 tại Sacrofano gần Roma. Theo chương trình họp, Đức Thánh Cha sẽ gặp các tham dự viên của Đại hội vào ngày cuối của cuộc họp. Tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, cuộc gặp này bị huỷ vào phút chót. Do đó, Đức Thánh Cha đã gởi một sứ điệp đến các tham dự viên.

Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha diễn tả sự biết ơn về những dấn thân của nhiều người, cá nhân cũng như tập thể, trong việc chống lại nạn buôn người, “một trong những tai họa khủng khiếp nhất của thời đại chúng ta”.

Ngài nhấn mạnh rằng buôn người là một tệ nạn “có hệ thống”, do đó chúng ta có thể và phải loại bỏ nó thông qua cách tiếp cận có hệ thống ở nhiều cấp độ. Hơn nữa, các cuộc chiến tranh và xung đột đã khiến cho thảm hoạ này trở nên trầm trọng hơn. Nó cũng là hậu quả của biến đổi khí hậu và sự chênh lệch về kinh tế xã hội. Những kẻ buôn người lợi dụng các điều kiện bất bình đẳng và tính dễ bị tổn thương của những người bị buộc phải di cư để hành động, trong đó phụ nữ và trẻ em gái là những nạn nhân gặp nguy hiểm nhất.

Đức Thánh Cha chỉ ra rằng tệ nạn buôn người không ngừng phát triển và luôn tìm ra những cách thức mới, như đã từng xảy ra trong thời đại dịch. Tuy nhiên, Ngài khích lệ những người dấn thân cho việc chống lại nạn buôn người rằng: “Với sức mạnh của Chúa Thánh Thần và sự cống hiến của nhiều người, chúng ta có thể thành công trong việc loại bỏ nó”.

Các thành viên của mạng lưới Talitha Kum luôn dấn thân bên cạnh các nạn nhân, lắng nghe họ, giúp họ đứng lên trở lại và cùng nhau hành động chống lại nạn buôn người. Lời kêu gọi của các thành viên Talitha Kum tạo nên một yêu cầu mạnh mẽ về trách nhiệm đối với các chính quyền và tổ chức quốc gia và địa phương.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS