Đức Thánh Cha chỉ ra con đường cho một nền kinh tế toàn diện và công bằng

Nghe bài này

Trong sứ điệp gửi các nhà kinh tế trẻ tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ tư của sự kiện Nền Kinh tế Phanxicô, một dự án chuyển đổi nền kinh tế sao cho toàn diện và công bằng, Đức Thánh Cha đã đề cập đến những mâu thuẫn và những quan điểm đa dạng trong nỗ lực định hình lại bối cảnh kinh tế.

Thay vì chọn một bên và loại bỏ bên kia, Đức Thánh Cha ủng hộ lựa chọn tìm kiếm sự tổng hợp, một bình diện cao hơn, dù vẫn còn căng thẳng. Ngài nói, khái niệm này thách đố chúng ta tìm ra điểm chung khi đối mặt với những mâu thuẫn kinh tế.

Trong một thế giới mà sự chênh lệch ngày càng gia tăng, cách tiếp cận này kêu gọi sự cân bằng, hợp tác và thừa nhận rằng cả hai bên có thể cùng tồn tại vì lợi ích chung.

Mời gọi bao gồm mọi người

Thúc giục các nhà kinh tế trẻ mở rộng quan điểm của họ và nhường chỗ cho những tiếng nói đa dạng, đặc biệt là những tiếng nói từ lâu đã bị loại trừ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đánh giá quan điểm của phụ nữ và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài lưu ý rằng những hiểu biết sâu sắc độc đáo của họ có thể chuyển trọng tâm của chúng ta từ sở hữu vật chất sang các mối quan hệ có ý nghĩa, từ tích lũy của cải sang phân phối công bằng và từ trừu tượng sang thực tế hữu hình. Và ngài nhận xét rằng trong học thuyết kinh tế và trong thực tiễn, điều này đòi hỏi một sự thay đổi sâu sắc theo hướng toàn diện, nơi mọi tiếng nói đều được coi trọng và lắng nghe.

“Nền kinh tế hành trình”

Từ kinh nghiệm của Chúa Giêsu và các môn đệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của “nền kinh tế của cuộc hành trình”. Ngài giải thích, khái niệm này nhấn mạnh đến sự tin tưởng, tính dễ bị tổn thương và sự phụ thuộc vào người khác trong suốt chặng đường. Nó nhắc nhở chúng ta rằng kinh tế học không bị cô lập mà có kết nối với các ngành khác và đòi hỏi thực hành. Giống như cuộc hành trình của một người hành hương được đánh dấu bằng những thử thách và bụi bặm, Đức Thánh Cha nói rằng cần phải làm bẩn đôi tay của mình khi theo đuổi công ích. Ngài nói thêm, cuộc hành trình của một người hành hương cũng là một sự khích lệ để trở thành những người kiến tạo hòa bình và ủng hộ công lý trong lĩnh vực kinh tế.

Kiên nhẫn và kiên trì

Cuối cùng, Đức Thánh Cha kết luận rằng rõ ràng là sự thay đổi cần có thời gian và đòi hỏi khả năng. Có thể là không thể tích hợp ngay lập tức các phương pháp tiếp cận kinh tế mới vào các hệ thống hiện có, nhưng điều này sẽ không ngăn cản chúng ta. Chúng ta phải có sự kiên nhẫn để những nỗ lực của mình phát triển dần dần và nuôi dưỡng quyết tâm thiết lập những kết nối lâu dài. Ngài lưu ý rằng khi chúng ta phấn đấu vì một thế giới kinh tế công bằng và toàn diện hơn, tính kiên trì và khả năng phục hồi là những đức tính cần thiết.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS