Đức Thánh Cha đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở Đền thờ Đức Bà Cả

Nghe bài này

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mexico N+, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã chuẩn bị phần mộ cho mình ở Đền thờ Đức Bà Cả, và nói thêm hiện tại ngài chưa từ nhiệm và đã đơn giản hoá tang lễ của Giáo hoàng.

Liên quan đến sức khoẻ, một vấn đề được nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây, Đức Thánh Cha nói: “Tôi cảm thấy ổn, tôi cảm thấy tốt hơn. Đôi khi mọi người nói với tôi rằng tôi thiếu thận trọng vì muốn làm mọi chuyện và di chuyển. Đây là dấu hiệu cho thấy tôi khá ổn”.

Ngay sau vấn đề sức khoẻ, Đức Thánh Cha liên kết chủ đề từ nhiệm, Đức Thánh Cha nói “hiện tại” ngài không có ý định từ nhiệm. Đức Giáo Hoàng Biển Đức là mẫu gương cho ngài về điều này, nhưng ngài xin Chúa có thể nói đã đủ, trong bất cứ lúc nào Chúa muốn. Đức Thánh Cha nói: “Đức Biển Đức XVI là một người vĩ đại và khiêm tốn, khi nhận ra những hạn chế của mình, ngài đã có can đảm nói đủ. Tôi khâm phục ngài. Khi tuổi già và những giới hạn đến, chúng ta phải chuẩn bị”.

Và vì lý do này, Đức Thánh Cha nói đã gặp vị đứng đầu nghi lễ để đơn giản hóa tang lễ của Giáo hoàng, sẽ đơn giản hơn nhiều. Nghi lễ này sẽ được áp dụng đầu tiên cho ngài.

Đức Thánh Cha đã giải thích với phóng viên Valentina Alazraki rằng phần mộ đã sẵn sàng rồi. Ngài rất yêu mến Đức Mẹ. Trước đây, mỗi khi đến Roma, vào mỗi sáng Chúa nhật ngài thường đến đây cầu nguyện. Ngài có một mối liên kết bền chặt với Đền thờ này.

Cuối cùng là mối quan hệ với Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Đức Thánh Cha khẳng định tương quan của ngài với Đức Biển Đức rất thân thiết. Đôi khi ngài đến hỏi ý kiến, và với sự khôn ngoan tuyệt vời, Đức Biển Đức đã ngài những lời khuyên tốt. Về điều này, Đúc Biển Đức rất quảng đại.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS