Đức Thánh Cha: Đào tạo linh mục ở chủng viện thôi thì chưa đủ

Nghe bài này

Trong cuộc tiếp kiến các tham dự viên phiên họp toàn thể của Bộ Giáo sĩ vào ngày 07/6/2024, Đức Thánh Cha chia sẻ những suy tư tập trung vào ba lĩnh vực: đào tạo liên tục các linh mục, cổ võ ơn gọi và phó tế vĩnh viễn.

Trước hết về đào tạo liên tục. Đức Thánh Cha nói rằng linh mục là môn đệ bước theo Chúa và, do đó, việc đào tạo của linh mục phải là một hành trình liên tục. Điều này càng đúng hơn nếu chúng ta xem xét rằng, ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới được đánh dấu bằng sự thay đổi nhanh chóng, trong đó những câu hỏi mới và những thách đố phức tạp luôn xuất hiện và cần được trả lời. Vì thế theo Đức Thánh Cha, không thể cho rằng việc đào tạo trong chủng viện là đã đủ.

Ngài nhấn mạnh: “Chúng ta được mời gọi củng cố và phát triển những gì chúng ta có trong chủng viện, trong một hành trình giúp trưởng thành trong chiều kích con người, lớn lên về tinh thần, tìm ra những ngôn ngữ thích hợp cho việc rao giảng Tin Mừng, đào sâu những gì chúng ta cần để đối diện với những vấn đề mới của thời đại chúng ta”.

Ở điểm này, Đức Thánh Cha nói thêm khi trích sách Giảng viên, “Người này đã có người kia nâng dậy. Nhưng khi chỉ có một mình mà bị ngã thì thật là khốn, vì chẳng có ai nâng dậy cả!” (Gv, 4, 10) để nhấn mạnh tầm quan trọng về đời sống huynh đệ trong cuộc đời linh mục. Ngài nhận xét có nhiều linh mục sống cô đơn, không có sự đồng hành, không có cảm thức thuộc về. Vì vậy, dệt một mạng lưới chắc chắn các mối quan hệ huynh đệ là một nhiệm vụ ưu tiên của việc đào tạo liên tục.

Chăm sóc ơn gọi. Đức Thánh Cha nhận xét, một trong những thách đố lớn đối với Dân Chúa là thực tế ngày càng có nhiều khu vực trên thế giới, nơi mà ơn gọi thừa tác vụ linh mục và đời sống thánh hiến đang suy giảm mạnh, và ở một số quốc gia, ơn gọi gần như không còn. Nhưng ơn gọi hôn nhân cũng đang gặp khủng hoảng. Vì thế, Đức Thánh Cha nói rằng trong các Sứ điệp gần đây cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi, ngài muốn mở rộng tầm nhìn đến toàn thể ơn gọi Kitô giáo và đặc biệt hướng đến ơn gọi cơ bản đó là trở thành môn đệ, như một hệ quả của Bí tích Rửa tội.

Ngài khích lệ: “Chúng ta không thể cam chịu thực tế là đối với nhiều người trẻ, giả thuyết về một sự dâng hiến hoàn toàn cuộc sống đã biến mất khỏi chân trời. Trái lại, chúng ta phải cùng nhau suy tư và chú ý đến các dấu chỉ của Thánh Thần”.

Lĩnh vực thứ ba: Phó tế vĩnh viễn. Đức Thánh Cha đề cập đến Báo cáo Tổng hợp Phiên họp thứ nhất của Đại hội đồng thường kỳ của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng Mười vừa qua, trong đó đã khuyến nghị “đánh giá về việc thực hiện thừa tác vụ phó tế sau Công đồng Vatican II” và cũng mời gọi tập trung hơn vào phó tế bác ái và phục vụ người nghèo. Đồng hành với những suy tư và phát triển này là một nhiệm vụ khá quan trọng của Bộ Giáo sĩ. Vì thế Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Bộ hết sức nỗ lực thực hiện điều này.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS