Đức Thánh Cha thành lập Nhà Vatican liên kết với Toà Thánh

Nghe bài này

Sáng ngày 5/5, Đức Thánh Cha đã ban hành văn kiện chính thức thành lập Domus Vaticanae – Nhà Vatican, hợp nhất 4 Nhà trước đây do ĐGH Gioan Phaolô II và Đức Biển Đức XVI thành lập.

Đức Thánh Cha đã nhắc đến việc ĐGH Gioan Phaolô II đã thành lập Nhà Thánh Matta (Domus Sanctae Marthae) vào ngày 25/03/1996, sau đó là Nhà Các Giáo sĩ Roma (Domus Romana Sacerdotalis) và Nhà Quốc tế Phaolô VI (Domus Internationalis Paulus VI) vào ngày 6/1/1999.

Ba cơ sở này nhằm mục đích cung cấp sự đón tiếp, trong tinh thần huynh đệ linh mục, cho các vị giáo chức phục vụ trong Giáo triều Rôma, cho các Hồng y, cho các Giám mục, cho các nhân viên ngoại giao của Tòa thánh, cũng như cho các linh mục đến Rôma để thăm Đức Thánh Cha hoặc tham gia các hoạt động do Tòa thánh tổ chức.

Đến ngày 28/4/2008, Đức Biển Đức XVI đã thành lập Nhà thánh Biển Đức (Casa San Benedetto), để cung cấp nơi cư trú thích hợp cho các nhân viên đã nghỉ hưu, những người đã phục vụ Tòa thánh trong tư cách các Đại diện Giáo hoàng.

Nay, xét vì tình hình mới, Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Nhà Vatican (Domus Vaticanae) như một tổ chức liên kết với Tòa thánh, với tư cách là một pháp nhân công khai theo giáo luật, có trụ sở tại Quốc gia Thành Vatican.

Các Nhà Thánh Matta, Nhà Giáo sĩ Roma, Nhà quốc tế Phaolô VI, và Nhà thánh Biển Đức trước đây bị bãi bỏ và hợp nhất thành Nhà Vatican. Các tài sản được quy về dưới quyền điều hành của Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa thánh. Tổ chức mới sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của bốn Tổ chức trước đó. Và Nhà Thánh Matta, trong thời gian mật nghị bầu Giáo hoàng, được dành riêng cho các hồng y cử tri.

Đức Thánh Cha cũng uỷ quyền cho Đức hồng y Quốc vụ Khanh chuẩn nhận các quy chế cho Nhà Vatican. (CSR_1909_2022)

Văn Yên, SJ – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS