Đức Thánh Cha tiếp các tu sĩ Dòng Cát Minh Nhặt phép

Nghe bài này

Sáng thứ Năm, ngày 18/4/2024, Đức Thánh Cha tiếp các bề trên Dòng Cát Minh Nhặt phép, nhân dịp các nữ đan sĩ quy tụ để suy tư sửa đổi Hiến pháp. Ngài nhắc lại rằng con đường chiêm niệm là đường tình yêu, như một chiếc thang nâng chúng ta lên với Thiên Chúa, không phải để tách chúng ta ra khỏi thế giới nhưng giúp chúng ta bám sâu hơn vào đó, như những chứng nhân tình yêu.

Đức Thánh Cha nói những gì các đan sĩ đang làm trong những ngày này là một công việc đầy ý nghĩa, vì đây là “mùa của Thánh Thần”, một dịp để cống hiến hết mình cho cầu nguyện và phân định. Ngài nói: “Mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động, chị em được thách đố khám phá ngôn ngữ, những cách thức và những phương tiện mới để tạo động lực lớn hơn cho đời sống chiêm niệm mà Chúa đã mời gọi chị em đón nhận, để đoàn sủng Cát Minh có thể thu hút nhiều tâm hồn vì vinh quang Thiên Chúa và lợi ích Giáo hội”.

Theo Đức Thánh Cha, sửa đổi Hiến pháp có nghĩa là nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai. Do đó, ký ức về lịch sử và các yếu tố trong Hiến pháp đã trưởng thành qua nhiều năm là một nguồn phong phú cần phải luôn mở ra trước những thúc đẩy của Thánh Thần, sự mới mẻ của Tin Mừng và những dấu chỉ mà Chúa tỏ ra cho chúng ta qua những trải nghiệm cuộc sống và những thách đố lịch sử.

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng con đường chiêm niệm là đường của tình yêu, như một chiếc thang nâng chúng ta lên với Thiên Chúa, không phải để tách chúng ta ra khỏi thế giới nhưng giúp chúng ta bám sâu hơn vào đó, như những chứng nhân tình yêu. Chính Thánh Têrêsa Avila đã nói rõ rằng thời gian thinh lặng và cầu nguyện là cần thiết, tuy nhiên cần phải được coi là nguồn của hoạt động tông đồ và của mọi nhiệm vụ hàng ngày mà Chúa mời gọi chúng ta thực hiện để phục vụ Giáo hội.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, bằng cách này, đời sống chiêm niệm sẽ không có nguy cơ trở thành thành một sự trì trệ thiêng liêng, rút lui khỏi các nhiệm vụ đời sống hằng ngày, và sẽ tiếp tục cung cấp ánh sáng nội tâm cần thiết cho việc phân định. Vì thế ánh sáng mà các tu sĩ cần sửa đổi Hiến pháp là niềm hy vọng được Tin Mừng mang lại.

Niềm hy vọng Tin Mừng đòi hỏi phải phó thác cho Thiên Chúa, học cách đọc những dấu chỉ Người ban cho chúng ta để phân định tương lai, can đảm đưa ra những quyết định táo bạo và mạo hiểm, ngay cả khi không biết cuối cùng chúng sẽ dẫn đến đâu. Trên hết, nó có nghĩa là không chỉ nghĩ đến khía cạnh con người và phòng thủ khi suy nghĩ về việc nên bảo tồn hay đóng cửa một tu viện, về cơ cấu đời sống cộng đoàn, về ơn gọi. Các chiến lược phòng thủ thường là kết quả của nỗi khao khát hoài niệm về quá khứ, trong khi niềm hy vọng Tin Mừng mang lại cho chúng ta niềm vui khi chiêm ngắm lịch sử cho đến hiện tại, nhưng cũng trao quyền cho chúng ta nhìn về tương lai.

Đức Thánh Cha kết thúc với lời mời gọi các nữ đan sĩ nhìn về tương lai với niềm hy vọng Tin Mừng và với sự tự do có được từ việc phó thác cho Thiên Chúa.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS