Đức Thánh Cha viết lời tựa cho cuốn sách của ĐHY Herranz “Hai vị Giáo hoàng”

Nghe bài này

Viết lời tựa cho cuốn sách “Hai vị Giáo hoàng” của Đức Hồng Y Julián Herranz Casado, có nội dung về những kinh nghiệm phục vụ hai triều Giáo hoàng gần đây của Đức Hồng Y, Đức Thánh Cha cám ơn tác giả về sự phục vụ của ngài như “người của Giáo hội”.

“Hai vị Giáo hoàng”, hồi ký của Đức Hồng Y Julián Herranz Casado gồm 21 chương trải dài từ triều Giáo hoàng của Đức Biển Đức XVI đến Đức Thánh Cha Phanxicô, nhưng tác giả cũng nhớ đến những vị Giáo hoàng khác đã ảnh hưởng đến cuộc đời ngài, những người mà ngài cũng đã phục vụ.

Là người chứng kiến con đường của Giáo hội trong những thập niên gần đây, với tình yêu dành cho Mẹ Giáo hội và Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y nói về những khoảnh khắc tươi sáng và cả những đối lập của những người kế vị thánh Phêrô.

Trong sách, có đoạn Đức Hồng Y viết: “Hai vị Giáo hoàng đã xây dựng tôi bằng những nhân đức của các ngài và vinh danh tôi bằng tình bạn và sự tin tưởng cá nhân của các vị, nhiều hơn những gì tôi xứng đáng được nhận và bằng những cử chỉ xúc động.”

Đức Hồng Y Herranz Casado còn nhấn mạnh sự gần gũi và tính liên tục của huấn quyền của Đức Biển Đức nơi Đức Thánh Cha Phanxicô: “Đặc biệt trong các Thông điệp Laudato si’ và Fratelli tutti, phù hợp với sự nhạy cảm và quan tâm của Đức Biển Đức. Thiên Chúa Sáng Tạo và là Cha, vừa là Đấng ban phẩm giá thần học cho thiên nhiên thụ tạo, vừa là Đấng làm cho chúng ta trở thành anh chị em với nhau”.

Trong lời tựa cuốn sách, Đức Thánh Cha cám ơn Đức Hồng Y về công sức và nỗ lực phục vụ Giáo hội, cảm phục sự minh mẫn của Đức Hồng Y đồng thời nhớ lại những giây phút chia sẻ với tác giả cuốn sách. Ví dụ sau Mật nghị bầu chọn Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, Đức Hồng Y đã mời ngài với một Hồng y khác dùng bữa trưa. Vào dịp đó, qua những chia sẻ suy tư, Đức Thánh Cha nhận ra Đức Hồng Y Herranz là “người của Giáo hội, một người có trái tim Giáo hội”.

Ngọc Yến – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS