Gay go: Sau khi thụ phong trái phép, người đẹp liều lĩnh giải tội, làm lễ: Tuyên bố của TGP Santa Fe

Nghe bài này

Tổng giáo phận Santa Fe cảnh báo anh chị em tín hữu về một phụ nữ liều lĩnh

Tòa Giám Mục Tổng giáo phận Santa Fe đã đưa ra một tuyên bố cảnh báo các tín hữu, sau khi một phụ nữ tuyên bố đã được thụ phong linh mục ở Albuquerque. Bà ta đang cử hành các thánh lễ, giải tội qua điện thoại và có thể còn đi xa hơn nữa.

“Như Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã giải thích, Chúa Giêsu đã quyết định chỉ chọn nam giới để làm tông đồ. Để trung thành với gương của Chúa, Giáo hội không tự cho mình quyền được phép phong chức linh mục cho phụ nữ.’ Do đó, Giáo Hội Công Giáo không coi việc truyền chức cho phụ nữ là hợp lệ và thực sự, đó là một hành động tuyệt thông”, Cha Glennon Jones cho biết hôm 18 tháng 10.

Bà Anne Tropeano là người đã tìm cách để được thụ phong linh mục trong một nghi thức truyền chức trái phép được tổ chức vào ngày 16 tháng 10 tại Nhà thờ Thánh Gioan, một nhà thờ Anh Giáo ở Albuquerque. Bà ta đã “dâng Thánh lễ mở tay” vào ngày hôm sau tại Nhà thờ Thánh Phaolô, một nhà thờ của Tin Lành Lutheran, ở Albuquerque.

Bộ Giáo lý Đức tin đã ra sắc lệnh vào năm 2007 rằng bất cứ ai “cố gắng truyền chức thánh cho một phụ nữ, và cả người phụ nữ tìm cách để được truyền chức thánh, sẽ bị vạ tuyệt thông tiền kết.” Vạ tuyệt thông tiền kết nghĩa là người bị vạ tức khắc bị tuyệt thông mà không cần Tòa Thánh hay đấng bản quyền địa phương công bố.

Sắc lệnh đó cũng đã được phản ánh trong một tu chính vào năm 2010 liên quan đến các tội nghiêm trọng. Trong tu chính này, ai truyền chức thánh cho một phụ nữ, và cả người phụ nữ ấy đều bị vạ tuyệt thông, mà chỉ có Tòa Thánh, cụ thể là Bộ Giáo Lý Đức Tin, mới có thể giải vạ.

Bộ Giáo luật hiện hành nói rõ rằng chỉ có “người nam đã được rửa tội” mới được thụ phong một cách hợp lệ.

Trong tuyên bố năm 1976 của mình có tựa đề Inter Insigniores, Bộ Giáo lý Đức tin nhắc lại rằng Giáo hội “không tự coi mình được phép truyền chức linh mục cho phụ nữ”.

Tông thư Ordinatio Sacerdotalis năm 1994 của Thánh Gioan Phaolô II đã dạy dứt khoát rằng chỉ nam giới mới được thụ phong linh mục.

Trước khi các văn bản Inter và Ordinatio Sacerdotalis được ban hành, việc Giáo Hội chỉ truyền chức thánh cho một người nam đã được rửa tội được coi là một giáo huấn bất di bất dịch về mặt thần học.

Nhưng sau đó, vì có những nhóm ý thức hệ cổ vũ việc truyền chức linh mục cho phụ nữ đã chất vấn rằng liệu giáo huấn cho rằng Giáo hội không có thẩm quyền gì trong việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, có được hiểu là thuộc về niềm tin hay không, nên Bộ Giáo lý Đức tin đã phải đưa ra câu trả lời vào năm 1995.

Bộ Giáo lý Đức tin đã trả lời bằng một câu trả lời khẳng định, và viết rằng “giáo huấn này đòi hỏi phải có sự đồng ý dứt khoát, vì nó được thiết lập dựa trên lời của Thiên Chúa được viết ra trong Kinh Thánh, và ngay từ đầu đã không ngừng được bảo tồn và tuân giữ trong Truyền thống của Giáo hội, nó đã được dạy bảo một cách bất khả ngộ bởi Huấn quyền bản quyền phổ quát. Do đó, trong hoàn cảnh hiện tại, Đức Giáo Hoàng Rôma đã truyền lại giáo huấn này bằng một tuyên bố chính thức, khẳng định rõ ràng những gì cần được thực hiện luôn luôn, ở mọi nơi, và tất cả, như thuộc về kho tàng đức tin”.

Và trong một bài bình luận giáo lý năm 1998 liên quan đến Tự Sắc “Ad tuendam fidem”, nghĩa là “Để bảo vệ đức tin”, của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, lúc đó là Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã viết rằng giáo lý theo đó việc truyền chức linh mục chỉ dành cho nam giới có giá trị chung cuộc, nó “đã được xác lập bởi Huấn Quyền bản quyền và phổ quát”.

Bà Anne Tropeano đã được bà Bridget Mary Meehan, tự xưng là Giám Mục truyền chức sau một khóa đào tạo cấp tốc kéo dài trong một tuần.

Thế Giới Nhìn Từ Vatican

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS