Giáo hội ở Ba Lan bảo vệ quyền của bác sĩ từ chối thực hiện phá thai

Nghe bài này

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 13/6/2024, vào cuối Phiên họp toàn thể lần thứ 398, các Giám mục Ba Lan tái khẳng định việc các ngài phản đối các áp lực hợp pháp hóa việc phá thai, đồng thời bảo vệ quyền của các chuyên gia y tế trong việc từ chối thực hiện “giết trẻ em trong bụng mẹ”.

Điều răn “Chớ giết người” là nguyên tắc cơ bản hướng dẫn mọi người có lương tâm ngay thẳng

Trong tuyên bố, Hội đồng Giám mục Ba Lan nói: “Trước áp lực ngày càng tăng ở nơi công cộng và trước các hành động của chính phủ nhằm thay đổi sự bảo vệ hợp pháp đối với sự sống con người theo hướng hợp pháp hóa việc giết hại trẻ em trong bụng mẹ, các giám mục nhắc lại quan điểm rõ ràng và bất di bất dịch của Giáo hội về vấn đề này”.

Các ngài nói rõ rằng “bất kỳ hình thức cố ý nào hủy diệt sự sống con người, kể cả sự sống của một bào thai, đều không phù hợp với luật tự nhiên và đức tin Công giáo”. Theo nghĩa đó, các ngài khẳng định rằng điều răn “Chớ giết người” là “một nguyên tắc cơ bản của con người cần hướng dẫn mọi người có lương tâm ngay thẳng”.

Vì vậy, các Giám mục “đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ đến lương tâm không chỉ của các tín hữu, mà còn của tất cả những người có thiện chí, kiên quyết phản đối những nỗ lực hợp pháp hóa việc phá thai và hành động dứt khoát để thúc đẩy việc bảo vệ sự sống”.

Điều khoản lương tâm của các nhân viên y tế

Các ngài tái khẳng định: “Sự sống con người là một giá trị tối thượng. Vì vậy, không ai được nhân danh tự do cá nhân để có quyền quyết định về sự sống của người khác. Các bác sĩ, nhân viên y tế và dược sĩ cũng không nên bị buộc phải giết thai nhi, người già và người bệnh, vi phạm quyền giữ lại điều khoản lương tâm của họ”.

Sự quan tâm không ngừng đối với phúc lợi của trẻ em

Hội đồng Giám mục Ba Lan cảm ơn những người mẹ và người cha “đã phục vụ sự sống với tình yêu và bảo vệ con cái của họ ngay cả trong những tình huống khó khăn nhất khi họ làm chứng rằng niềm vui, vẻ đẹp và sự cao cả của tình mẫu tử và tình phụ tử là sự quan tâm không ngừng đối với phúc lợi của trẻ em, bất kể hoàn cảnh nào”.

Các Giám mục nhắc lại rằng “Giáo hội cung cấp mọi sự giúp đỡ và hỗ trợ có thể và áp dụng các hành động cụ thể để bảo vệ tất cả trẻ em khỏi mọi hình thức bạo lực”.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS