Giáo hội Pháp có 125 tân linh mục trong năm 2020

Nghe bài này

Ngày 22/06 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp đã công bố các số liệu liên quan đến việc phong chức linh mục trong năm 2020. Năm nay các giáo phận trên toàn nước Pháp sẽ có 125 tân linh mục.

Hồng Thủy – Vatican News

Ngày 22/06 vừa qua, Hội đồng giám mục Pháp đã công bố các số liệu liên quan đến việc phong chức linh mục trong năm 2020. Năm nay các giáo phận trên toàn nước Pháp sẽ có 125 tân linh mục.

Như mọi năm, phần lớn các lễ phong chức được cử hành vào khoảng ngày 29/06, lễ hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô, và năm nay trong hoàn cảnh đặc biệt do đại dịch Covid-19.

Năm nay, số tân linh mục của 34 giáo phận ở Pháp (trong tổng số hơn 80 giáo phận) là 83; trong khi đó giáo phận quân đội và giáo phận Fort-de-France, một giáo phận ở đảo Martinique, lãnh thổ hải ngoại của Pháp, có thêm 17 linh mục từ các cộng đoàn không phải dòng tu hoặc từ các hội sống đời sống tông đồ và nhập tịch vào các giáo phận; các dòng tu có 21 tân linh mục và các cộng đoàn cử hành Thánh lễ theo hình thức đặc biệt của nghi lễ Roma có 5 tân linh mục.

Giáo phận Fréjus-Toulon có nhiều tân linh mục nhất (8 vị)

Cách chung, các giáo phận có 1 hay 2 tân linh mục. Một số giáo phận có nhiều tân linh mục hơn như: Fréjus-Toulon có 8 vị, Paris và Saint-Brieuc có 6, Versailles và Avignon có 5, La Rochelle và Bayonne có 4, Nice và Lyon có 3.

Trong số 6 tân linh mục của giáo phận Saint-Brieuc, có 5 vị thuộc Hội các Linh mục thánh Gia-cô-bê, một Hội linh mục truyền giáo được thành lập năm 1966, hậu thân của nhóm truyền giáo đã hiện diện tại Haiti từ năm 1864.

Trong số 18 dòng tu có tân linh mục, phần lớn có 1 hoặc 2 tân linh mục, trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Cộng đoàn Chemin Neuf – Con đường Mới – có 6 tân linh mục; Dòng Anh em Thuyết giáo, thường được gọi là Dòng Đa Minh, có 4 tân linh mục, thuộc các tỉnh dòng Toulouse và Pháp; Cộng đoàn Tu huynh thánh Gioan có 4 và Dòng thánh Augustino Đức Mẹ lên trời, quen được gọi là dòng Assomptionnistes, có 3 tân linh mục.

Cuối cùng, có 5 tân linh mục thuộc các cộng đoàn cử hành theo nghi lễ Roma đặc biệt: 3 thuộc cộng đoàn Chúa Chiên Lành và 2 thuộc Huynh đoàn linh mục thánh Phê-rô.

Số tân linh mục tại Pháp không dao động nhiều trong những năm vừa qua

Trong năm 2018, Giáo hội Pháp có tổng cộng 78 tân linh mục giáo phận, 18 tân linh mục của một cộng đoàn không phải dòng tu và phục vụ giáo phận, và 30 linh mục dòng.

Trong năm 2017, tổng số các linh mục đang hoạt động tại Pháp là 14.786 vị.

Năm nay, phần lớn các lễ truyền chức linh mục được cử hành vào cuối tuần 20-21/06 và 27-28/06. Vì các biện pháp ngăn ngừa Covid-19, 7 giáo phận sẽ phong chức linh mục vào tháng 9. Vì dịch bệnh, các tín hữu sẽ không thể tham dự các lễ truyền chức.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS