Khảo sát cho hay: Đa số dân chúng Mỹ tin con người có thể được chữa lành do quyền năng của Thiên Chúa.

Nghe bài này

thien-chua

(CNSNews.com) – Cơ quan nghiên cứu và thống kê Barna Group vừa mới công bố kết quả cuộc khảo sát của họ với kết quả là đa số dân chúng Mỹ tin rằng con người có thể được chữa lành một cách siêu nhiên bởi Thiên Chúa.

Đây là bản tường trình:

Dù vẫn có những tranh luận về vấn đề này, cả về thần học và khoa học – đa số dân chúng Mỹ (66%) tin rằng con người có thể được chữa lành phần xác bởi quyền năng siêu nhiên của Thiên Chúa. Đa số này gồm những người tin tưởng chắc chắn (33%) và những người tin lưng chừng (33%) cho rằng phần xác có thể được chữa lành bởi Thiên Chúa. Phần còn lại (34%) là hoài nghi, gồm những người hoàn toàn hoài nghi (19%) và những người lưng chừng (15%).

Bản tường trình cho hay người theo Phúc Âm Hóa là nhóm tin tưởng mạnh nhất xác tín con người có thể được chữa lành phần xác bởi Thiên Chúa với tỷ lệ 87%. Kitô Hữu Thực Hành là nhóm thứ hai với tỷ lệ là 61% Tin lành là nhóm tin tưởng thứ ba với tỷ lệ 55% và tín hữu Công Giáo là 19%.

Chỉ có 21% gồm các người tin khác, bao gồm Hồi Giáo và Do Thái Giáo tin vào việc chữa lành do quyền năng siêu nhiên. Còn lại 7% thì không tin vào việc chữa lành bởi năng quyền siêu nhiên, trong đó gồm có cả những người không hề có đức tin.

Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên mạng từ 28 tháng Giêng đến 4 tháng Hai năm 2016. Số người tham gia là 1,011 người. Sai số là cộng/trừ 2.9 phần trăm với mức tin tưởng là 95 phần trăm. Nhóm được chia ra là Phúc Âm Hóa, Kitô Hữu Thực Hành, niềm tin khác và không có niềm tin.

Cuộc khảo sát còn cho biết là trong khi đa số tin rằng con người có thể được chữa lành bởi quyền năng Thiên Chúa và 68 phần trăm đã từng cầu nguyện để xin chữa lành, 27 phần trăm đã cảm nhận được ơn chữa lành “như một phép mầu không thể giải thích được và họ được lành không phải là việc chữa trị bình thường, hay qua thuốc men hay qua việc tự phục hồi của cơ thể.

Bản tường trình của Barna kết luận “Đây là một thống kê đáng chú ý. Một phần tư dân số Mỹ nói rằng họ đã từng được chữa lành do quyền năng siêu nhiên.”

Giuse Thẩm Nguyễn

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS