Khảo sát cho thấy các linh mục ngày nay bảo thủ và chính thống hơn

Nghe bài này

Cuối năm 1993 và đầu năm 1994, tờ Los Angeles Times đã tiến hành một cuộc khảo sát về các linh mục Công Giáo và nhận ra rằng các linh mục trẻ tuổi có xu hướng bảo thủ về mặt chính trị và chính thống hơn về mặt tôn giáo so với các linh mục trung niên, là những người bước vào chức linh mục vào những năm 1960.

Một cuộc khảo sát mới về các linh mục, do Viện Nghiên cứu Gia đình và Văn hóa Austin thực hiện, đã đặt ra nhiều câu hỏi giống như tờ Los Angeles Times đã làm. Viện Austin đã công bố kết quả của cuộc khảo sát trong tuần này: như vào năm 1994, các linh mục trẻ tuổi có xu hướng bảo thủ hơn, cả về mặt chính trị, đạo đức và thần học.

Trong số những phát hiện khác của cuộc khảo sát của Viện Austin, sự già đi của chức linh mục đã chậm lại và có lẽ đã dừng lại, mặc dù tuổi trung bình của các linh mục Công Giáo ngày nay là khoảng 60 tuổi. Vào thập niên 1970, tuổi trung bình của các linh mục Công Giáo là 35 tuổi. Như thế, tuổi trung bình của các linh mục ngày nay là già hơn rất nhiều so với năm 1970, nhưng không già hơn so với năm 2002.

Khi được hỏi về tương lai của Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ, hầu hết các linh mục vào năm 2002 đã nói với Los Angeles Times trong một cuộc khảo sát tiếp theo rằng mọi thứ vẫn “diễn ra đều đặn như cũ”. Đến năm 2020, câu trả lời đó trở nên bi quan hơn. Các nhà nghiên cứu của Viện Austin cho biết một lý do giải thích cho sự bi quan có thể là đời sống tinh thần và đạo đức của giáo dân Công Giáo.

“Trong số các linh mục tiếp xúc với giáo dân, chỉ có khoảng 22% cho biết hầu hết giáo dân mà họ tiếp xúc đều tuân theo giáo lý của Giáo hội về các vấn đề đạo đức như tình dục, hôn nhân và sinh sản. Đây cũng là một sự sụt giảm đáng kể so với năm 2002, khi con số này là 30%.”

Các linh mục ngày nay ít ủng hộ nữ phó tế hơn, ít ủng hộ phụ nữ làm linh mục hơn và ít ủng hộ các linh mục đã lập gia đình hơn so với cuộc khảo sát năm 2002 của Los Angeles Times. Và, khi được hỏi về chính trị, các linh mục trong các thăm dò gần đây có khuynh hướng tự mô tả mình là người bảo thủ so với năm 2002.

Nhìn chung, hơn một nửa (53.4%) các linh mục ở Mỹ “tán thành mạnh mẽ” cách Đức Giáo Hoàng Phanxicô đang giải quyết các nhiệm vụ của mình, và 22.8% khác “tán thành phần nào”. Có một mối tương quan đáng chú ý giữa quan điểm chính trị của các linh mục và sự tán thành của họ đối với Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Trong số các linh mục mô tả chính trị của họ là “rất bảo thủ”, chẳng hạn, 68.9% không tán thành cách thức Đức Thánh Cha Phanxicô quản trị Giáo Hội.

“Ở đầu bên kia của quang phổ, đáng chú ý là không có một linh mục nào tự mô tả mình là người theo chủ nghĩa cấp tiến về chính trị lại không tán thành công việc mà Đức Thánh Cha Phanxicô đang làm”.

Các linh mục ở Mỹ cũng có xu hướng bi quan vì nó liên quan đến tình trạng hiện tại của Giáo hội ở Mỹ. Năm 2002, hơn một nửa, cụ thể là 57.8% linh mục đánh giá Giáo Hội Công Giáo đang hoạt động tốt, thì đến năm 2021, hơn một nửa số linh mục, cụ thể là 51.3% đánh giá Giáo hội hoạt động “không hiệu quả”. Trong cùng thời gian đó, tỷ lệ các linh mục đánh giá Giáo Hội Công Giáo là “kém” đã tăng từ 4.8% lên 13.3%.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS