Ngày 01 tháng 08 : Kính Thánh Alphonsus Liguori

Nghe bài này

c8gcrho7xihhq3dqm

Ngày 1 tháng 8: Kính Thánh Alphonsus Liguori
Thánh Alphonsus sinh trưởng trong một gia đình quý phái ở Naples. Cha của ngài bắt buộc ngài theo học ngành luật, nhưng bất thình lình ngài bỏ nghề luật sư sau khi thất bại trong một phiên cãi tại tòa án. Mặc dù gia đình không bằng lòng nhưng ngài cương quyết từ bỏ mọi sự theo học thần học để trở thành linh mục. Cuối cùng với sự chấp thuận của Dức Giám mục ngài có thể tu tại nhà. Ngài được thụ phong linh mục năm 1726 và không bao lâu thì dược nổi tiếng là một nhà thuyết pháp bình dân tài ba trong thành Naples.Ngài thuyết giảng thật hùng biện nhưng đơn sơ làm cho mọi người am hiểu dễ dàng. Những người dân quê lấy làm thích thú và đã đem lại cho họ những thay đổi về đời sống đạo đức. Nhờ kinh nghiệm đi đến với dân chúng thấp kém, thánh Alphonsus thành lập Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 1732, những linh mục chuyên môn đi giảng phòng tại các vùng nông thôn nghèo đói. Công việc của các linh mục Dòng đem lại kết quả tốt đẹp nhưng cũng đem lại những khó khăn cho ngài trong hơn 50 năm trong cuộc đời của ngài.

Thánh Alphonsus đã viết hàng trăm cuốn sách, cuốn sách quan trọng hơn hết là “Thần học Luân lý” (Moral Theology). Ngài truyền dạy là tất cả mọi người được gọi để nhận sự cứu độ và Chúa ban cho tất cả mọi người những phương tiện để đạt đến. Nhưng đời sống luân lý không chỉ là giữ đúng các luật lệ. Điều khẩn thiết là có một đời sống đầy lòng yêu mến. Một trong những luận đề khác là giá trị của tự do con người và nhất là phải có một lương tâm ngay thẳng đúng đắn. Ngài là người tiên phong nhấn mạnh đền sự quan trọng của những trường hợp cụ thể của từng hoàn cảnh trong vấn đề định giá một hành động đạo đức.

Sự đóng góp của ngài về luân lý đạo đức được một số người ngưỡng mộ nhưng cũng không ít người chống đối. Dù vậy ngài cũng được phong chức Giám mục của Algatha dei Goti vào năm 1762. Ngài sửa sai mọi sự trong giáo phận, chú trọng đến việc đào tạo và nâng cao phẩm chất của hàng giáo sĩ. Tuy vậy ngài đã phải từ nhiệm Giám mục vào năm 1775 vì sức khỏe yếu kém. Ngài rút lui về sống trong Dòng trong 12 năm trước khi từ giả cuộc đời. Đó là 12 năm khắc khoải vì bệnh tật và lo lắng về tinh thần của Cọng Đoàn, làm thế nào để được mọi người chấp nhận và vượt qua những mâu thuẩn trong nhà Dòng.

Song song với việc cầu xin sự chấp thuận của Tòa Thánh về luật lệ của nhà Dòng, trong khi đó phải có được sự ưng thuận của vị lãnh chúa thành Naples, lúc bây giờ đang dưới sự kiểm soát của xứ Tây Ban Nha. Thánh Alphonsus cảm thấy những dự án của ngài đang bị dằng co giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Điều đáng buồn là ngài bị trục xuất ra khỏi Dòng mà ngài đã thành lập do kết quả là ngài đã ký một bản văn trong lúc ngài đang bệnh nặng và gần như mù lòa.

Những thử thách gian nan đó chỉ chấm dứt khi ngài bình thản lìa đời vào ngày 1 tháng 8 năm 1787 lúc 90 tuổi. Sau đó thì những chia rẻ trong nhà Dòng dược hàn gắn. Dòng Chúa Cứu Thế trở nên danh tiếng và phát triển nhanh chóng khắp Âu Châu và tận đến Bắc Mỹ Châu và nhiều nơi trên thế giới.

Thánh Alphonsus Liguori được phong hiển thánh vào năm 1871, và được nhìn nhận là đã đóng góp tích cực vào nền Thần Học Luân Lý nên được tuyên phong là “Tiến sĩ của Hội Thánh”.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS