Ngày 28 tháng 04 : Kính Thánh Louis Marie de Monfort

Nghe bài này

st_louis_de_montfort

Thánh Louis Marie Grignion sinh ngày 31 tháng giêng năm 1673 tại Monfort, nước Pháp. Ngài theo học trường các Cha Dòng Tên ở Rennes và chịu chức linh mục năm 1700. Ngài được chỉ định làm tuyên úy bệnh viện ở Poitiers. Sau một thời gian, ngài bị bắt buộc từ chức vì ngài đã đòi hỏi cải cách lối quản lý và điều hành bệnh viện cho được hoàn hảo hơn nên đã làm cho một số người cai quản bệnh viện bất mãn.

Tuy vậy trong thời gian cha Louis làm việc ở đó ngài đã tổ chức được một nhóm phụ nữ bác ái giúp đỡ bệnh nhân nghèo và sau đó trở thành Hội đoàn “Con cái Thiên Chúa khôn ngoan” (Daughters of Divine Wisdom).

Sau khi thôi làm tuyên úy tại bệnh viện cha Louis đã đến Roma và được Ðức Giáo Hoàng Clement IX giao trọng trách làm tông đồ truyền giáo. Ngài bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng tại Brittany. Thánh Louis de Monfort là một nhà hùng biện tài ba. Ngài luôn luôn bênh vực người nghèo và những người cô thế. Ngài thẳng thắn chỉ trích mọi tệ đoan trong xã hội nên bị giới trưởng giả chống đối. Tuy vậy ngài rất thành công trong việc truyền bá đức tin và việc tôn sùng đặc biệt Ðức Bà Maria bằng cách loan truyền việc siêng năng lần chuổi Mân côi.

Ngài không chỉ giảng dạy mà còn viết sách để phổ biến Lời Chúa. Một cuốn sách phổ thông được mọi người mến chuộng là cuốn “Chân thành tôn kính Ðức Trinh nữ Maria”. Năm 1715, thánh Louis đã mời gọi được một số linh mục để thành lập tu hội truyền giáo “Dòng Ðức Mẹ Maria”. Thánh Louis de Monfort qua đời năm 1716 tại Saint-Laurent-sur-Sever tại Pháp và được Ðức Giáo Hoàng Pius XII tôn phong hiển thánh năm 1947.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS