Ngày 29 tháng 07 : Kính Thánh Martha

Nghe bài này

martha

Thánh Martha là chị của Lazarus và Maria thành Bethani và được kể lại trong sách Tin Mừng trong ba lần sau đây:

Lần thứ nhất khi Chúa Giêsu đến nhà thì Martha lo lắng sửa soạn bữa ăn thết đãi Chúa. Chúa đã phán cùng Martha: “Martha, Martha, ngươi lo lắng và băn khoăn nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”

Martha được kể đến lần thứ hai là khi Chúa Giêsu làm cho Lazarus sống lại. Thánh Gioan kể: Chúa Giêsu rất mực thương yêu Martha, Maria và Lazarus.” Khi biết Chúa đến Martha liền đi đón Chúa và nói: Nếu có Thầy ở đây thì em con đã không chết. Nhưng bây giờ thì con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy.” Chúa Giêsu nói cùng Martha: “Em con sẽ sống lại!” Martha thưa lại: “Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết.” Chúa Giêsu liền phán: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin như vậy không?” Martha đáp lại: “Thưa Thầy có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.”

Cuối cùng, Martha được nhắc đến khi Chúa Giêsu đến nhà ông Simon thì Martha lo sửa sọan bữa ăn tối và công việc hầu bàn.

Người ta thường nêu ra là Martha đã quá lo lắng công việc mà không để ý đến điều cốt yếu là lắng nghe lời Chúa. Nhưng việc lo lắng nơi ăn chốn ở cho người khách yêu quí cũng là điều rất quan trọng chứng tỏ lòng yêu thương của mình. Chúa Giêsu trên đường đi rao gỉang lúc mệt mỏi chắc chắn sẽ cám ơn lòng tử tế của người chủ nhà luôn sẵn sàng tiếp rước với tấm lòng quảng đại.

Thánh Martha ở Bêthani luôn nồng hậu tiếp rước Chúa Giêsu nên được chọn làm đấng thánh Bảo trợ các bà nội trợ..

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS