Ngày 26 tháng 07 : Kính Thánh Joachim và Thánh Ana, song thân Đức Bà Maria

Nghe bài này

imagesCANWE96WThánh Joachim thuộc bộ tộc Juda, dòng dỏi vua David, làm nghề chăn cừu ở Nazareth. Ông Stolan, cha của thánh Ana, đã gã người con gái thánh thiện của mình cho Joachim. Hai ông bà có một cuộc sống rất đạo dức, luôn kính sợ Thiên Chúa và thực hành những công việc thánh thiện. Các ngài lo công việc đền thờ rất cần mẫn, sẳn sàng giúp đỡ những người nghèo khó chung quanh và chăm lo gia đình thật chu đáo. Tuy vậy hai ngài vẫn hiếm muộn.

Trong hai mươi năm trường các ngài cầu xin Chúa ban cho các ngài một mụn con. Theo như tục lệ các ngài đến Đền Thánh dâng lễ lên Thiên Chúa và thầy cả thượng tê sẽ thâu nhận và giết lễ vật để tế lễ. Thánh Joachim hiến dâng một con chiên tơ, còn thánh Ana thì đi theo than thở khóc lóc cùng Chúa sự hiếm mọn của mình.

Thầy cả thượng tế khi thấy các ngài bước lên thềm đền thờ thì không mấy niềm nở và từ chối của lễ của các ngài vì theo tập tục người Do thái người cha mà không có con nối dỏi là một sự ô nhục.

Thánh Joachim không muốn trở về Nazareth với niềm tủi nhục. Thánh Ana đã phải trở về nhà một mình trong buồn tủi. Thánh Joachim đến trú ẩn tại vùng quê gần Jerusalem với những người chăn cừu của ngài. Sự thanh tịnh của đồng quê, cảnh trí thiên nhiên an bình làm vơi đi phần nào những sầu muộn của ngài. Ai trong cô đơn sầu nảo mà lại không trông cậy vào Chúa?

Một ngày kia khi đang ở một mình ngoài đồng, thì Tổng lãnh Thiên thần Gabriel hiện ra đứng trước mặt ngài. Thánh Joachim liền quỳ xuống đầy sợ hãi: “Nhà ngươi đừng sợ, ta là Thiên sứ, chính Chúa đã sai ta đến đây. Chúa đã lắng nghe và nhậm lời cầu xin của ngươi. Bà Ana vợ của ngươi sẽ sinh một trẻ gái và ngươi hãy đặt tên là Maria và ngươi sẽ hiến dâng lên Đức Chúa, Chúa Thánh Thần sẽ ngự trong linh hồn của Maria từ khi đậu thai trong lòng mẹ và Chúa sẽ làm những điều lạ lùng cao cả.” Sau những lời đó thì Thiên thần biến mất.

Những lời Chúa hứa đã trở thành sự thật. Thánh Joachim luôn mãi trung tín với những lệnh truyền của Chúa; người ái nữ được đặt tên là Maria. Khi Maria lên ba tuổi thì ngài giao cho những người đàn bà thánh thiên trong coi trong đền thờ Jerusalem hiến dâng lên Đức Chúa Trời. Maria đã sống trong đền thờ tám năm dưới sự chăm sóc và che chở của Thiên Chúa và thánh Joachim đã qua đời trong thánh thiện và ân nghĩa của Chúa.

Thánh Ana đã chôn cất chồng mình trong thung lủng Josaphat, gần khu vườn Gethsémani và năm sau thì thánh Ana cũng lìa đời đi theo chồng.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS