Ngày 14 tháng 05 : Kính Thánh Mathias

Nghe bài này

pstatstmatthias

Thánh Mathias được chọn để điền thế vào chổ trống mà Judas Iscariote đã tạo nên khi phản bội Chúa Giêsu. Câu chuyện được thuật lại trong sách Công vụ Tông đồ (1,15-26): Sau ngày lễ Thăng Thiên, thánh Mathias được chon để thay thế Judas Iscariote, ngài là một trong số các môn đồ đã đi theo Chúa từ ngày Chúa chịu Phép Rửa trong sông Jordan.

Thánh Phêrô và các thánh Tông đồ đã nhận thức rất rõ ràng về sứ vụ của mình khi chọn thêm một Tông đồ theo như sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Trong nhóm 12 Tông đồ được Chúa Giêsu chọn có một người đã hư hỏng nên cần chọn thêm một người khác cho đủ số 12 như số bộ lạc của dân Do thái mà Thiên Chúa đã giao ước. Con số 12 cũng là con số sung mãn tượng trưng cho nhân loại với lời hứa cứu độ của Thiên Chúa.

Và thánh Phêrô trong diễn từ đã nêu lên điều kiện để được chọn là đã đi theo Chúa Giêsu từ lúc Chúa chịu Phép Rửa trong sông Jordan, và trong suốt thời gian Chúa Giêsu công khai đi rao giảng cho đến lúc Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha. Thánh Phêrô diễn tả rõ ràng: là cùng ăn uống với Chúa trước và sau khi Chúa Phục sinh có nghĩa là có một cuộc sống mật thiết với Chúa tất cả mọi nơi và mọi lúc. Do đó thánh Mathias được chọn như là “Tông đồ để làm chứng Sự sống lại của Chúa Kitô và như là người tôi trung để đi rao giảng Tin Mừng” trong niềm vui đón nhận Chúa Thánh Thần.

Hành trình rao giảng Tin Mừng của thánh Mathias không được ghi lại rõ ràng, có sách nói là ngài đã rao giảng Tin Mừng ở Palestine và đã chịu tử đạo ở đó, có sách lại viết ngài đã đi rao giảng ở Ethiopia và đã lấy máu đào làm chứng cho Tin Mừng.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS