Ngày 15 tháng 05 : Kính Thánh Isidore

Nghe bài này

stisidore

Trong tháng ba năm 1622, năm vị thánh được tôn phong. Ðó là những khuôn mặt vĩ đại đã hướng dẫn và cải cách Giáo Hội: thánh Ignatius, thánh Francis Xavier, thánh Teresa và thánh Philip Neri. Riêng thánh Isodore thì có một địa vị khá đặc biệt.

Thánh Isidore không phải là đấng sáng lập dòng, cũng không làm những công tác vĩ đại (ngoài việc cày ruộng); ngài cũng không để lại những lời giáo huấn, cũng như không có một môn đồ nào.

Thánh Isidore là một nông dân thường, sinh tại Madrid, suốt cả cuộc đời đã làm công cho một chủ điền giàu có. Vợ ngài là bà Maria, một phụ nữ hiền đức, sinh được một người con nhưng nó đã chết khi còn nhỏ tuổi. Sau đó hai ông bà thề hứa sống khiết tịnh cho đến trọn đời.

Thánh Isidore làm lụng vất vã, có những nổi vui buồn, nhọc nhằn như những nông dân trong mọi thời đại. Ngài có một đức tin sâu sắc, ngài đi dự thánh lễ mỗi ngày và cầu nguyện liên tục đêm ngày cũng như trong lúc đang cày ruộng. Chủ điền cho người đến rình vì có người báo cáo là thánh nhân ngày nào cũng đi lễ và cầu nguyện lâu giờ có thể bỏ bê công việc, nhưng họ đã thấy các thiên thần đến cày ruộng giúp cho Isidore.

Thánh Isidore có một lòng nhân từ thật cao cả, tuy ngài rất nghèo nhưng ngài luôn chia sẽ cho những ai nghèo khó và nhiều lần mời những người bần cùng đến dùng bữa với ngài. Ngài cũng rất yêu mến loài vật, một mùa đông gía lạnh kia có một bầy chim kêu gào đói khát, ngài liền mở bao bắp đang mang trên vai đổ ra một nửa làm thực phẩm cho đàn chim, nhiều người nhìn thấy bảo là hoang phí, nhưng sau đó khi về đến trại thì bao bắp lại đầy như cũ.

Nhiều câu chuyện được thêu dệt chung quanh người nông dân thánh thiện này. Dù không phải là một nhà tu hành nhưng cuộc đời ngài là làm việc và cầu nguyện. Dù là nghèo túng nhưng lại giàu lòng vị tha, tuy là đã có đôi bạn nhưng các ngài đã sống một cuộc đời khiết tịnh như các thiên thần trên trời.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS