Ngày 10 tháng 02 : Kính Thánh Scholastica

Nghe bài này

AugustineTuanBao

“Tôi cầu xin Thiên Chúa của tôi, và Người đã nhậm lời tôi.”

Người phụ nữ thánh thiện này sinh năm 543, là chị em song sinh cuả thánh Benedict, người sáng lập chế độ tu viện. Kiến thức của chúng ta về câu chuyện của thánh nữ này dựa trên hai chương sách do thánh Gregory the Great viết về cuộc đời danh tiếng của thánh Benedict.

Ðược biết thánh nữ Scholastica đi tu hồi còn nhỏ tuổi, rồi giữ chức Mẹ Bề Trên của một nữ tu viện ở cách xa tu viện của em Bà 5 dặm tại Monte Cassino. Thánh Gregory chỉ đề cập nhiều về những ngày cuối đời của thánh nữ. Câu chuyện mô tả mối liên hệ thân yêu tuy có phần tranh đua yêu mến Chúa giữa hai anh chị em ruột thịt này. Quan trọng hơn cả là mối tương quan này tạo thành một ngụ ngôn tinh tế về quyền lực và nhân đức yêu thương đối với việc nghiêm nhặt giữ luật dòng tu.

Hầu như Thánh Benedict và chị mình có thói quen mỗi năm đến thăm nhau một lần tại một nơi ở giữa hai tu viện. Ở đó hai chị em cùng nhau cầu nguyện và trao đổi các vấn đề thiêng liêng. Có một năm như thường lệ, các ngài đang bàn bạc thì trời đổ tối, thánh Benedict vội vã ra về nhưng bà chị năn nỉ ở lại để cùng nhau bàn đến niềm an vui ở trên Thiên đàng.

Thánh Benedict chối từ viện lẽ phải giữ luật dòng. Bà chị lặng thinh và cúi đầu cầu nguyện, tức thì sấm chớp nổi lên và mưa bảo đổ xuống ào ào nên Thánh Benedict đành ở lại và hoảng hốt thốt lên: “Xin Chúa giữ gìn chị con, Chị làm sao thế?” Thánh Scholastia đơn sơ trả lời: “Chị cầu khẩn em mà em đã từ chối, nhưng Chúa đã nhậm lời cầu xin của chị.” Và hai chị em lại cùng nhau trao đổi những kinh nghiệm về đời sống thiêng cho tới sáng và Thánh Gregory cho biết là lòng yêu mến Chúa của Bà chị lần này đã làm cho thánh Benedict phải phục tùng.

Ðây là chuyến gặp gở cuối cùng. Ba ngày sau, khi đang cầu nguyện trong phòng tu nhỏ thì thánh Benedict có thị kiến là linh hồn chị mình như hình chim bồ câu trắng bay bổng lên trời. Thánh Benedict liền sai các đan sĩ đến ngay tu viện của Bà. Ðến nơi thì Bà đã chết đúng như thị kiến của thánh Benedict. Họ liền mang xác Bà về và chôn vào huyệt mộ dành sẵn cho thánh Benedict. Với thời gian, cuối cùng thánh Benedict lại được hẹn gặp lại với chị mình và không bao giờ rời nhau nữa trên nước Thiên đàng.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS