Kitô giáo giữa người Mỹ gốc Á

Nghe bài này

Bất chấp sự suy giảm gần đây, Kitô giáo vẫn là tôn giáo phổ biến nhất trong số những người Mỹ gốc Á. Khoảng một phần ba người Mỹ gốc Á trưởng thành hay 34% cho biết tôn giáo hiện tại của họ là Kitô giáo, giảm từ mức 42% khi Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện cuộc khảo sát chuyên sâu về người Mỹ gốc Á lần cuối vào năm 2012.

Nhìn vào các phân nhóm lớn nhất trong Kitô giáo, những người theo đạo Tin lành hiện chiếm 16% dân số người Mỹ gốc Á, giảm từ 22% vào năm 2012. Con số này bao gồm 10% người Mỹ gốc Á trưởng thành xác định là người theo đạo Tin lành canh tân, so với 13% vào năm 2012. Tỷ lệ người Công Giáo ổn định hơn: 17% người Mỹ gốc Á trưởng thành theo Công Giáo, gần tương đương với năm 2012 là 19%.

18% người Mỹ gốc Á khác, mặc dù không xác định là Kitô hữu, nhưng nói rằng họ cảm thấy “gần gũi” với Kitô giáo vì những lý do như hoàn cảnh gia đình hoặc văn hóa. Kết hợp nhóm này với tỷ lệ người cho biết họ theo Kitô giáo, có thể nói khoảng một nửa hay 51% người gốc Á ở Hoa Kỳ bày tỏ mối liên hệ với Kitô giáo.

74% người Mỹ gốc Phi Luật Tân và 59% người Hàn Quốc là các Kitô Hữu. Khi kết hợp với những người nói rằng họ cảm thấy gần gũi với Kitô giáo, 90% người Mỹ gốc Phi Luật Tân bày tỏ mối liên hệ nào đó với Kitô giáo; và 81% người Mỹ gốc Hàn có mối liên hệ này.

Trong số 74% người Mỹ gốc Phi Luật Tân theo Kitô Giáo, 57% theo Công Giáo. Tin Lành xem ra được ưa chuộng hơn trong số những người Mỹ gốc Hàn. Trong số 59% người Mỹ gốc Hàn theo Kitô Giáo, chỉ có 25% theo Công Giáo.

36% người Mỹ gốc Việt theo Kitô Giáo, và chủ yếu theo Công Giáo. Cụ thể, 29% người Mỹ gốc Việt theo Công Giáo.

Người Mỹ gốc Ấn nằm trong số những nhóm người gốc Á ít có khả năng xác định mình là người theo Kitô giáo: Chỉ 15% nói rằng Kitô giáo là tôn giáo của họ.

56% người Mỹ gốc Nhật có mối liên hệ nào đó với Kitô giáo, trong đó có 25% nói rằng Kitô giáo là tôn giáo của họ, 10% theo một số tôn giáo khác nhưng cảm thấy gần gũi với Kitô giáo và 22% không theo tôn giáo nào nhưng cảm thấy gần gũi với Kitô giáo.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS