Lần Chuỗi Mân Côi Để Cứu Các Thai Nhi

Nghe bài này

Thang 10 kinh DM Man Coi

Ta nâng chuỗi mân côi hướng lên trời và đọc lời nguyện như sau: Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, chúng con dùng chuỗi mân côi này để thắt buộc tất cả những người tội lỗi và tất cả các quốc gia vào trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của mẹ. *Làm dấu Thánh Gía: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần *Đọc lời nguyện như sau: Lời nguyện xin ơn hoán cải những tâm hồn Lạy Chúa Cha trên trời, thế giới đang lúc trải qua thời đại khủng hoảng trầm trọng, xin Cha cho tất cả mọi linh hồn tìm được sự bình an và sự an toàn trong Thánh ý Cha. Xin Cha cho mỗi linh hồn ân sủng để hiểu biểt rằng Thánh ý Cha chính là Tình Yêu Thánh Thiện trong giây phút hiện tại. Lạy Cha nhân lành, xin soi sáng lương tâm mỗi người chúng con, để tất cả chúng con được ý thức những cách chúng con sống lầm lạc trái với Thánh ý Cha. Xin Cha cho tất cả mọi người trên thế giới có đủ thời gian và ân sủng để thay đổi cách sống lầm lạc của chúng con. Amen. Lời nguyện để đọc khi lần chuỗi mân côi CỨU THAI NHI Lạy Chúa Giê Su hài đồng, mỗi khi chúng con lần chuỗi mân côi này, chúng con xin Chúa hãy lấy đi từ trong tâm hồn của thế giới những toan tính độc ác để thực hiện tội phá thai, xin Chúa hãy lấy đi sự lừa bịp mà Satan đã đặt để trong những tâm hồn suy xét cách lầm lẫn coi tội gian dâm là một tự do cá nhân, xin Chúa hãy vạch trần ra tội gian dâm chính là sự nô lệ cho tội lỗi. Xin Chúa tái lập trong tâm hồn của thế giới, một sự tôn trọng sự sống ngay từ lúc sự thụ thai mới bắt đầu. Amen.

Đọc kinh Tin Kính *Đọc 1 kinh Lạy Cha theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng *Đọc 3 kinh Kính Mừng để xin đức Tin, đức Cậy, đức Mến *Đọc 1 kinh Sáng Danh Ý NGUYỆN CỦA KINH MÂN CÔI TÔN TRỌNG SỰ SỐNG: (Đọc trước mỗi ngắm theo số thứ tự) 1. Chúng ta cầu xin sự bảo vệ của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria trên các thai nhi. 2. Chúng ta cầu xin ơn Thiên Chúa hướng dẫn tất cả mọi người liên can đến ngành kỹ nghệ phá thai, và những bà mẹ đang cân nhắc việc phá thai. 3. Chúng ta cầu xin ơn hoán cải cho bất cứ người nào cổ võ việc phá thai. 4. Chúng ta cầu xin cho các nhà cầm quyền đang cổ võ việc phá thai. 5. Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo hoặc đảng phái nào đã không dám lên tiếng để chống đối việc phá thai.

MẦU NHIỆM MÂN CÔI CỨU THAI NHI Sau mỗi ngắm mầu nhiệm Mân Côi, chúng ta đọc: 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng , 1 kinh Sáng Danh, 1 kinh Fatima, 1 kinh Cứu Thai Nhi Kinh Fatima Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Kinh Cứu Thai Nhi Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ và cứu thoát các thai nhi. Mầu Nhiệm Mân Côi 5 Sự Vui 1. Thứ Nhất thì ngắm, Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Mẹ Maria đã bối rối bởi lời truyền tin của Thiên Thần, nhưng Mẹ vẫn vui lòng vâng theo Thánh Ý Thiên Chúa. Ta hãy cầu nguyện cho những bà mẹ đang bối rối vì mang thai ngoài ý muốn, cầu xin cho họ có đủ ân sủng để tín thác vào Thánh Ý Thiên Chúa. 2. Thứ Hai thì ngắm, Đức Bà đi viếng bà Thánh Isave. Thánh Gioan Baotixita đã nhảy mừng trong lòng mẹ. Ta hãy cầu nguyện cho nhân loại được ý thức rằng sự phá thai có ảnh hưởng đến các thai nhi được coi như là các trẻ em đã đến trong thế gian, đang sống và lớn lên trong lòng mẹ, đang bị xếp đặt lên thời khóa biểu để chịu chết. 3. Thứ Ba thì ngắm, Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Chính Thiên Chúa đã chịu sanh ra như một hài nhi. Sự vinh quang của mỗi người không tùy thuộc vào kích thước của người đó bởi vì Chúa Hài Đồng rẩt nhỏ bé. Ta hãy cầu xin cho sự chẩm dứt của việc các thai nhi bị kỳ thị, đe dọa bởi sự phá thai. 4. Thứ Bốn thì ngắm, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh. Con Trẻ được dâng vào đền thánh bởi vì Con Trẻ thuộc về Thiên Chúa. Các thai nhi không phải là vật sở hữu của cha mẹ chúng hoặc nhà cầm quyền. Các thai nhi- và chúng ta – thuộc về Thiên Chúa. 5. Thứ Năm thì ngắm, Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Chúa Giêsu lúc còn trẻ đã tràn đầy sự khôn ngoan bởi vì ngài là Thiên Chúa. Ta hãy cầu xin cho nhân loại được ý thức và công nhận rằng những lời Chúa Giêsu đã dạy dỗ thế gian về việc tôn trọng sự sống thật là khôn ngoan và là sự thật.

Mầu Nhiệm Mân Côi 5 Sự Sáng 1. Thứ Nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Gio Đan. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, mọi người có mặt lúc đó nghe tiếng Đức Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta”. Tất cả chúng ta được mời gọi để trở nên con cái Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Ta hãy cầu xin cho các thai nhi trong lòng mẹ được bảo vệ, được sinh ra, được gia nhập vào Hội Thánh Công Giáo qua Bí Tích Rửa Tội. 2. Thứ Hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana. Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của ngài qua phép lạ ngài làm tại tiệc cưới Cana. Đôi tân hôn đã được chúc phúc không những chỉ có thêm rượu mà còn có thêm đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ta hãy cầu xin cho các đôi vợ chồng được duy trì hôn nhân bền vững, với nền tảng trong Chúa Giêsu Kitô, và sẵn sàng chấp nhận các con cái mà Chúa ban cho họ. 3. Thứ Ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu công bố Tin Mừng Nước Trời và kêu gọi mọi người hoán cải. “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng Nước Trời ” là những lời đầu tiên Chúa Giêsu phán dạy khi ngài bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho công chúng. Ta hãy cầu xin cho những người đã phạm tội phá thai được biết về những lời này và hiểu rằng Chúa Giêsu kêu gọi họ ăn năn thống hối, và cầu xin cho họ có được cơ hội để đền bù những lỗi lầm họ đã phạm. 4. Thứ Bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh vinh quang. Các môn đệ đã thấy vinh quang của ngài. Ta hãy cầu xin cho nhân loại được thấy rõ hơn, để họ có thể nhận biết rằng cuộc sống của mỗi người chính là phản ảnh của vinh quang Thiên Chúa. 5. Thứ Năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lập bí tích Mình Thánh Chúa. “Đây là mình ta, đã hiến thân cho các con.” Bí tích Mình Thánh Chúa dạy chúng ta cách sống và cách yêu thương. Ta hãy cầu xin cho những cha mẹ, vì ích kỷ toan tính hủy bỏ các thai nhi của họ, được học cách sống vị tha, biểt quên mình để lo cho thai nhi của họ.

Mầu Nhiệm Mân Côi 5 Sự Thương 1. Thứ Nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy cầu xin cho các người mẹ và các người cha đang lo buồn bởi vì họ đang phân vân trước những chước cám dỗ để thuyết phục họ bằng lòng cho giểt chết thai nhi của họ. 2. Thứ Hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu khổ hình. Da thịt Chúa Giêsu bị xé rách nát vì những dụng cụ của những người tra tấn hành hạ ngài. Thể xác của các thai nhi trong bụng mẹ cũng bị xé rách nát vì những dụng cụ của những người hành nghề phá thai. Ta hãy cầu xin cho những người hành nghề phá thai sớm ăn năn thống hối tội lỗi của họ. 3. Thứ Ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Chúa Giêsu âm thầm chịu đau đớn bởi gai nhọn đâm vào đầu. Ta hãy cầu xin cho những người mẹ và những người cha đã cho phép việc giểt chết thai nhi của họ. Nhiều người trong họ đang rất buồn rầu hối hận vì đã quyết định sai lầm khi tin theo ý kiến một số người cho rằng sự phá thai chỉ là chuyện nhỏ. 4. Thứ Bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu vác thánh gía. Chúa Giêsu đã không những bị kết án bởi quyền hành của những kẻ độc ác, ngài còn bị kết án bởi vì những người lành đã yên lặng không lên tiếng. Sự yên lặng chỉ luôn giúp những kẻ bạo quyền, chứ không giúp các nạn nhân. Ta hãy cầu xin cho ta sẽ không yên lặng về sự phá thai, nhưng ta sẽ phải lớn tiếng chống đối rõ ràng để cứu các thai nhi thoát chết. 5. Thứ Năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thập gía. Khi ta suy niệm về cái chết của Chúa Kitô, ta hãy nhớ đến các phụ nữ đã tử vong vì đã đồng ý chịu phá thai , bởi vì họ tin vào sự phá thai được mệnh danh là “an toàn, hợp pháp”. Ta hãy cầu xin Thiên Chúa thứ tha và thương xót linh hồn họ. Cầu mong rằng những cái chết của họ sẽ giúp những phụ nữ khác không phạm lỗi lầm chịu phá thai giống như họ.

Mầu Nhiệm Mân Côi 5 Sự Mừng 1. Thứ Nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu sống lại. Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh từ cõi chết. Ngài đã phá hủy quyền lực của tử thần và quyền lực của sự phá thai. Kết qủa cuộc chiến đấu tranh dành sự sống đã được định đoạt: Sự Sống chiến thắng! Ta hãy cầu xin rằng những người ủng hộ cho sự sống, chống đối sự phá thai, sẽ loan truyền sự chiến thắng này đến tất cả các cộng đồng, các cộng đoàn. 2. Thứ Hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lên trời. Khi lên tới ngai Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu Kitô đã nâng bản tính phàm nhân mà chúng ta hấp thụ trong lòng mẹ lên tới đỉnh cao của thiên cung. Ngài đã chỉ cho ta thấy rằng nhân loại được tạo nên để thừa hưởng thiên quốc, chứ không phải để bị loại bỏ vào sọt rác. Ta hãy cầu xin cho nhân loại sớm nhận biết sự thật này và sẽ tẩy chay sự phá thai. 3. Thứ Ba thì ngắm, Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Chúa Thánh Thần là đấng phù trợ cho chúng ta bởi vì chúng ta không tự cứu được mình. Ta hãy cầu xin ngài biến chúng ta thành những người phù trợ, cầu bầu cho các thai nhi bởi vì các thai nhi không biết nói, không biết viết, không biết phản đối, hoặc bầu cử, hoặc cầu nguyện. 4.Thứ Bốn thì ngắm, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Đức Mẹ đồng trinh Maria đã được lên trời cả hồn lẫn xác bởi vì ngài là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ và Con Mẹ được đoàn tụ. Sự lên trời của Đức Mẹ nhắc nhở chúng ta là Mẹ và Con Mẹ thuộc về nhau. Ta hãy cầu xin cho nhân loại nhận thấy rằng họ không thể chỉ yêu các bà mẹ trong khi giết chết các thai nhi của họ, hoặc không thể cứu các thai nhi nếu không giúp các bà mẹ. Ta hãy cầu xin cho nhân loại được rủ lòng thương bởi câu hỏi “phò” sự sống: “ Tại sao chúng ta không thể yêu cả Mẹ lẫn Con?” 5. Thứ Năm thì ngắm, Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Mẹ Maria là Nữ Vương của tất cả vũ trụ. Hội Thánh dạy rằng Mẹ là tạo vật tuyệt vời cao cả chỉ thua kém một mình Thiên Chúa mà thôi. Hội Thánh bảo vệ phẩm gía của các phụ nữ. Ta hãy cầu xin cho nhân loại được hiểu rằng “Tôn Trọng Sự Sống” đồng nghĩa với “ Tôn Trọng Phụ Nữ”, và “Tôn Trọng Phụ Nữ” đòi buộc ta phải “Tôn Trọng Sự Sống”.

Mầu Nhiệm Mân Côi 5 Sự Sáng 6. Thứ Nhất thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Gio Đan. Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, mọi người có mặt lúc đó nghe tiếng Đức Chúa Cha phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của ta”. Tất cả chúng ta được mời gọi để trở nên con cái Thiên Chúa qua Bí Tích Rửa Tội. Ta hãy cầu xin cho các thai nhi trong lòng mẹ được bảo vệ, được sinh ra, được gia nhập vào Hội Thánh Công Giáo qua Bí Tích Rửa Tội. 7. Thứ Hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana. Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của ngài qua phép lạ ngài làm tại tiệc cưới Cana. Đôi tân hôn đã được chúc phúc không những chỉ có thêm rượu mà còn có thêm đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Ta hãy cầu xin cho các đôi vợ chồng được duy trì hôn nhân bền vững, với nền tảng trong Chúa Giêsu Kitô, và sẵn sàng chấp nhận các con cái mà Chúa ban cho họ. 8. Thứ Ba thì ngắm, Đức Chúa Giêsu công bố Tin Mừng Nước Trời và kêu gọi mọi người hoán cải. “Hãy thống hối và tin vào Tin Mừng Nước Trời ” là những lời đầu tiên Chúa Giêsu phán dạy khi ngài bắt đầu sứ mạng rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho công chúng. Ta hãy cầu xin cho những người đã phạm tội phá thai được biết về những lời này và hiểu rằng Chúa Giêsu kêu gọi họ ăn năn thống hối, và cầu xin cho họ có được cơ hội để đền bù những lỗi lầm họ đã phạm. 9. Thứ Bốn thì ngắm, Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi thánh vinh quang. Các môn đệ đã thấy vinh quang của ngài. Ta hãy cầu xin cho nhân loại được thấy rõ hơn, để họ có thể nhận biết rằng cuộc sống của mỗi người chính là phản ảnh của vinh quang Thiên Chúa. 10.Thứ Năm thì ngắm, Đức Chúa Giêsu lập bí tích Mình Thánh Chúa. “Đây là mình ta, đã hiến thân cho các con.” Bí tích Mình Thánh Chúa dạy chúng ta cách sống và cách yêu thương. Ta hãy cầu xin cho những cha mẹ, vì ích kỷ toan tính hủy bỏ các thai nhi của họ, được học cách sống vị tha, biểt quên mình để lo cho thai nhi của họ.

Lời nguyện kết thúc để đọc sau khi lần chuỗi xong: Kinh Lạy Nữ Vương Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ, chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi khóc lóc, than thở, kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là Chủ bầu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy. Xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Xướng: Lạy Mẹ Thiên Chúa nhân lành, xin cầu cho chúng con. Đáp: Để chúng con đáng lãnh nhận những điều Chúa Giêsu đã phán hứa. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Cha, vì công nghiệp của Chúa Giêsu, con yêu dấu Cha, bởi công ngài đã sống, đã chết, và đã phục sinh, đã chuộc cho chúng con Sự Sống Vĩnh Cửu. Chúng con cầu xin Cha, khi chúng con suy niệm về những mầu nhiệm Mân Côi Cứu Thai Nhi và lần chuỗi mân côi kính Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, xin Cha cho chúng con được bắt chước noi theo những gương lành của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, và được lãnh nhận những điều Chúa Giêsu Kitô đã phán hứa. Amen. *Đọc: 1 Kinh Lạy Cha, 1 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và cầu xin ơn lành cho ngài. *Làm dấu Thánh Gía: Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần để kết thúc buổi cầu nguyện. Minh Kim (dịch theo sách “Our Lady gives the World the Rosary of the Unborn to conquer Abortion” và “Meditations by Priests for Life”)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS