Lần đầu tiên ĐTC Phanxicô viết các bài suy niệm cho Đàng Thánh Giá tại Colosseo

Nghe bài này

Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo rằng các bài suy niệm cho buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại đấu trường Colosseo ở Roma vào tối thứ Sáu Tuần Thánh năm nay sẽ do chính Đức Thánh Cha Phanxicô viết.

Mỗi năm, trong các buổi ngắm Đàng Thánh Giá truyền thống hàng năm vào tối thứ Sáu tại đấu trường Colosseo do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự, các bài suy niệm được ủy thác cho các cá nhân hay các nhóm biên soạn. Tuy nhiên, theo thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh vào ngày 26/3/2024, năm nay Đức Thánh Cha đã quyết định tự ngài sẽ viết các bài suy niệm. Các bài suy niệm có tựa đề “Cầu nguyện với Chúa Giêsu trên Đường Thánh Giá”.

Chúa Giêsu ở trung tâm các bài suy niệm

Buổi ngắm Đàng Thánh Giá truyền thống tại đấu trường Colosseo sẽ bắt đầu vào lúc 9:15 tối thứ Sáu Tuần Thánh. Theo Phòng Báo chí Tòa Thánh, đây là “một hành động chiêm niệm và thiêng liêng”, với Chúa Giêsu ở trung tâm, trong bối cảnh của Năm Cầu nguyện được Đức Thánh Cha công bố.

Các bài suy niệm sẽ tập trung vào Chúa Kitô, Đấng bước đi trên Đường Thánh Giá và cho phép chúng ta bước đi bên cạnh Người. “Tất cả đều tập trung vào những gì Chúa Giêsu cảm nghiệm trong thời điểm đó, và rõ ràng là nó cũng mở rộng cho chúng ta về chủ đề đau khổ”, với một tham chiếu rộng rãi nhưng gián tiếp đến các sự kiện hiện tại.

Sự hiện diện của Đức Thánh Cha

Về sự hiện diện của Đức Thánh Cha trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá, trước những lo ngại về sức khỏe của ngài cũng như thời tiết tại Roma, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết hiện tại không có thay đổi nào so với những điều đã được công bố trước đây, nghĩa là Đức Thánh Cha sẽ hiện diện trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá.

Các bài suy niệm Đàng Thánh Giá sẽ được phân phát vào thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 29/3/2024, và cùng ngày đó sẽ có thêm thông tin chi tiết về những người sẽ vác Thánh giá dọc theo các đường phố cổ trong Đấu trường Colosseo. Chắc chắn “những người vác Thánh Giá đều được kết nối với bài suy niệm của mỗi chặng Đàng Thánh Giá”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS