Đức Thánh Cha khích lệ các tù nhân đừng lo sợ, hãy tiến về phía chân trời

Nghe bài này

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới các tù nhân của nhà tù Quatre Camins, mời gọi họ kiên nhẫn giải quyết vấn đề của mình, vui vẻ hoà nhập vào xã hội và luôn hướng về Chúa, Đấng “liều mình để cứu chúng ta”.

Video được ghi lại trong cuộc gặp gỡ ở Vatican với Đức Hồng Y Juan José Omella, và được tạp chí Catalunya Cristiana công bố ngày 25/3, có đoạn Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn các bạn biết rằng tôi ở gần các bạn, cầu nguyện cho các bạn, nhưng tôi muốn các bạn biết rằng có một Đấng sẵn sàng hy sinh vì tất cả, chấp nhận mạo hiểm vì tất cả”.

Đức Thánh Cha thú nhận rất xúc động khi nghe các tù nhân nói chuyện và ngài có một tình cảm đặc biệt dành cho họ. Ngài cho các tù nhân xem một cây Thánh giá bằng gỗ đẹp, trên đó Chúa Giêsu đang quỳ, một tay hướng về Chúa Cha và một tay còn lại nắm lấy một người kéo lại gần Thiên Chúa. Ngài nói: “Cây Thánh giá này cho thấy những gì Chúa đã làm cho chúng ta, và mời gọi chúng ta quan tâm đến điều này: Chúa Giêsu chấp nhận mạo hiểm, đi tìm chúng ta và đưa chúng ta ra khỏi vấn đề, thực tế của chúng ta. Chúa Giêsu là Đấng mạo hiểm: nắm lấy tay của Cha, mạo hiểm để cứu chúng ta”.

Đức Thánh Cha khuyến khích các tù nhân đừng lo sợ, nhưng kiên nhẫn và tiến về phía chân trời, và từ từ giải quyết vấn đề của mỗi người và vui vẻ hoà nhập vào xã hội.

Cuối cùng ngài bảo đảm cầu nguyện cho những người đang mất tự do, và xin các tù nhân cầu nguyện cho ngài.

Đức Hồng Y Omella giải thích rằng các bạn trẻ trong nhà tù đã tham gia khoá tĩnh tâm Effetà. Họ đã có thời gian gặp gỡ với Chúa Giêsu và cầu nguyện. Đức Hồng Y cũng cho biết ngài rất ấn tượng với cây Thánh giá mà Đức Thánh Cha cho thấy trong video: “Một hình ảnh đẹp! Chúa Kitô, biết chịu đựng nỗi đau của mình, đến với người nghèo, để mang họ về với Chúa Cha”.

Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS