Lễ phong chân phước cho 12 vị tử đạo dòng Chúa Cứu Thế người Tây Ban Nha

|>| Nghe bài này
Hôm 22/10/2022, Đức Hồng y Marcelo Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Maria ở Almudena, Madrid, Tây Ban Nha, để tuyên phong chân phước cho Cha Vincenzo Nicasio Renuncio Toribio và 11 bạn đồng tử đạo dòng Chúa Cứu Thế bị sát hại vào năm 1936.

12 tu sĩ dòng Dòng Chúa Cứu Thế gồm 6 linh mục và 6 tu huynh, bị sát hại trong khoảng thời gian từ ngày 20/7 đến 7/11/1936. Đứng đầu danh sách các tân Chân phước là Cha Vicente Renuncio Toribio. Cha là quản đốc Đền thánh Đức Mẹ Hằng cứu giúp ở Madrid và bị bắt năm 1936. Cha bị giam trong tù từ ngày 17/9 và đến ngày 7/11/1936 thì bị sát hại . Trước khi bị đưa đi hành quyết, cha nói: “Tôi hiến dâng mạng sống tôi cho các anh em dòng tại Tây Ban Nha, cho toàn dòng, và cho nước Tây Ban Nha bất hạnh.”

Tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa

Trong bài giảng, Đức Hồng y Semeraro nhấn mạnh rằng việc tuyên phong chân phước cho 12 vị tử đạo trình bày cho chúng ta “thông điệp về sự tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Tin tưởng vào tình yêu của Chúa Cha, tin tưởng vào sự gần gũi của Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại với chúng ta”. Chính lòng tin tưởng này đã thêm sức mạnh cho 12 tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế: “Lạy Chúa Giêsu, con không sợ điều ác hại nào, vì Chúa ở cùng con”.

Chính lòng tin tưởng này là điều duy nhất có thể hướng dẫn chúng ta, ngay cả khi chúng ta ở giữa nỗi sợ hãi và mưu mô của con người. Đức Hồng y Semeraro nói rằng cùng với 12 linh mục và tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được tuyên phong, chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa Giêsu, con không sợ điều ác nào, vì Chúa ở cùng con”. Giống như tu huynh José Erviti Insausti, người trước khi chết đã nói: “Họ không thể làm gì được chúng ta nếu chúng ta trung thành với Chúa …”.

Sức mạnh của sự sống của Chúa Kitô trong chúng ta

Nhắc lại câu chuyện của các vị tử đạo, bị sát hại trong cuộc bách hại chống Kitô giáo tại Tây Ban Nha trong những năm Nội chiến, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh nói rằng các vị tử đạo là những người như chúng ta, mỏng manh “như chiếc bình sành”, nhưng điều này cho thấy bí mật của chứng tá Kitô giáo, vì thánh Phêrô nói rằng “chiếc bình mỏng manh đó chứa một kho báu, tức là sức mạnh của sự sống của Chúa Kitô, ở trong chúng ta. Sự sống của Đấng chịu đóng đinh-Phục sinh ở nơi người Kitô hữu. Và sự sống đó được tìm thấy trong sức mạnh nội tâm nơi chứng tá của các vị Chân phước.

Giải thích đoạn Tin Mừng thánh Mátthêu thuật lại sự sợ hãi của các tông đồ khi gặp sóng lớn ở hồ Galilê, với lời Chúa Giêsu, “Tại sao các con sợ hãi, hỡi những người kém tin?”, Đức Hồng y nói rằng chúng ta không được sợ, “vì chúng ta muốn trở thành những môn đệ trung thành của Chúa Giêsu”. Bởi vì như Người, chúng ta sẽ chiến thắng sự chết.

Hồng Thủy – Vatican News

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS