Lòng kính sợ Chúa dựa trên đức khiêm tốn

Nghe bài này

pope-homily

Ngài nói trong bài giảng lễ rằng chính sự khiêm tốn thể hiện lòng đạo đức và thành thật.

Lòng kính sợ Chúa không phải là khủng bố nhưng được tìm thấy trong tính khiêm tốn thể hiện lòng đạo đức và thành thật, Đức Thánh cha Phanxicô nói trong bài giảng lễ hôm 29-11.

Trong Thánh lễ tại nguyện đường Santa Marta, Đức Thánh cha nói các nhân vật hàng đầu trong câu chuyện Giáng sinh là những con người nhỏ bé và khiêm tốn.

“Chúng ta thấy sự nhỏ bé tầm thường này qua một hài nhi, một hang lừa, một người mẹ, một người bố … toàn những điều nhỏ bé tầm thường”, đài Vatican dẫn lời Đức Thánh cha nói.

“Họ có tâm hồn cao thượng nhưng thái độ của một trẻ thơ. Và Thần Linh Chúa, Chúa Thánh Thần đến ngự trên chồi non này và chồi non nhỏ bé này sẽ mang đức tín của trẻ thơ và lòng kính sợ Chúa”, ngài nói.

“Chồi non này sẽ bước đi trong sự kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa không phải là khủng bố: không phải, kính sợ Chúa là đem ra thực hành lời răn mà Chúa đã truyền cho tổ phụ Abram: ‘Hãy cư ngụ dưới bóng của Ta, hãy nên hoàn hảo’. Đây là sự khiêm tốn, kính sợ Chúa là đức khiêm tốn”.

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS