Muốn biết Chúa Giêsu chúng ta phải cầu nguyện với Người, suy tôn và bắt chước Người.

Nghe bài này

PopeFrancis-morningmassNgày 16 tháng 5, 2014 (Vatican Radio)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói học hỏi về Chúa Giêsu không đủ để hiểu biết về Người, chúng ta còn phải cầu nguyện, suy tôn và bắt chước Người. Đây là nội dung của huấn từ của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ hôm nay tại nhà nguyện Thánh Mác-ta.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha suy niệm về phương cách tốt nhất để tìm biết Chúa Giêsu, ngài mô tả đây là công trình quan trọng nhất trong đời sống chúng ta. Đồng thời ngài cũng lưu ý chúng ta là học hỏi hay có những tư tưởng không đủ để đạt được kiến thức về Chúa Giêsu.“Các tư tưởng mình chúng không dẫn đưa tới đâu và những ai theo đuổi con đường của những ý tưởng của họ sẽ Iâm vào một ma trận đồ rối mù không thể thoát ra được! Chính vì lý do này mà các ý tưởng lạc đạo đã xuất hiện ngay từ thuở ban đầu của Giáo Hội. Như thế này là lạc đạo: Cố gắng tìm hiểu Chúa Giêsu là ai, bằng trí óc mình và ánh sáng nội tâm của mình. Một nhà văn người Anh đã viết là lạc đạo là một ý tưởng đã trở thành điên rồ . Khi chúng chỉ là những ý tưởng tự tại thì chúng trở nên điên rồ… Đây không phải là con đường chính thật.”

Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục giải thích là chúng ta cần phải mở ba cánh cửa để hiểu biết Chúa Giêsu: “Cửa thứ nhất là cầu nguyện với Chúa Giêsu. Các bạn phải ý thức là học hỏi mà không cầu nguyện thì chẳng ích gì. Chúng ta phải cầu nguyện với Chúa Giêsu để hiểu biết Người nhiều hơn. Các nhà thần học nổi tiếng phát triển thần học của họ trong khi quỳ gối. Xin hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu! Bằng việc học hỏi và cầu nguyện chúng ta sẽ đến được gần hơn một chút…Nhưng chúng ta sẽ không bào giờ biết được Chúa Giêsu nếu không cầu nguyện. Không bao giờ! Không bao giờ!

Cửa thứ hai là suy tôn Chúa Giêsu. Cầu nguyện xuông không đủ, chúng ta cần có niềm hân hoan của việc suy tôn. Chúng ta phải suy tôn Chúa Giêsu qua các bí tích của Người, vì các bí tích này ban cho chúng ta sự sống, ban cho chúng ta sức mạnh, nuôi dưỡng chúng ta, an ủi chúng ta, thiết lập một giao ước với chúng ta, và ban cho chúng ta một sứ mệnh. Không cử hành các Bí Tích, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu biết Chúa Giêsu. Đây là bản chất của Giáo Hội, là cử hành.

Cửa thứ ba là bắt chước Chúa Giêsu. Hãy đọc Thánh Kinh, xem Chúa làm gì, cuộc đời của Chúa ra sao, Chúa đã dạy chúng ta những điều gì, và cố gắng bắt chước Người.”

Đức Thánh Cha tiếp: Bước vào ba cửa này, có nghĩa là bước vào mầu nhiệm của Chúa Giêsu và chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể tìm biết Chúa và chúng ta không được e ngai khi làm điều này. “Trong ngày hôm nay, chúng ta có thể suy nghĩ về cách thức cánh cửa cầu nguyện sẽ đưa chúng ta đến đâu: nhưng cầu nguyện từ trong tim không giống cầu nguyện như con vẹt! Cầu nguyện từ con tim là thế nào? Việc cử hành các bí tích có ảnh hưởng thế nào đến đời sống chúng ta? Tôi phải bắt chước Người thế nào? Và bắt chước Chúa sẽ làm cho đời sống chúng ta biến chuyển ra sao? Tôi phải bắt chước Người thế nào? Các bạn thực sự đã không nhớ gì sao! Lý do là vì Thánh Kinh đã bám nhiều bụi vì không bao giờ được mở ra! Xin hãy cầm lấy cuốn Thánh Kinh, mở ra và bạn sẽ khám phá ra cách thức bắt chước Chúa Giêsu! Chúng ta hãy suy nghĩ về ba cánh cửa này trong cuộc đời chúng ta và việc này sẽ có lợi ích cho tất cả mọi người.”

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS