Ngày 26 tháng 12: Kính Thánh Stêphanô

|>| Nghe bài này

Stephen

Thánh Stêphanô là vi thánh đầu tiên tử vì đạo, người môn đệ đã đổ máu mình ra để chứng niềm tin sắt son vào Ðấng Kitô. Câu chuyện về ngài được kể lại trong sách Công vụ Tông đồ như một gương anh hùng tử đạo để lại cho hậu thế.

Thánh Stêphanô là một trong bảy vị Phó Tế dược các Thánh Tông đồ đặt tay truyền chức thánh để lo những công việc bác ái của Giáo Hội lúc sơ khai. Các chi tiết về cuộc đời ngài không được ghi lại, chúng ta chỉ biết ngài là người “đầy ân sủng và quyền năng và đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân”. Ngài thường bàn luận ở những nơi công cộng về cuộc đời và lời dạy dỗ của Chúa Giêsu Kitô, nên đã bị tố giác với Thượng Hôi đồng Do thái (Sanhedrin).

Ðứng trước Hội đồng, vị thượng tế dã chất vấn và ghép ngài vào tội phạm sự thánh.Thánh Stêphanô đã trả lời hùng hồn bằng cách trình bày khúc chiết lịch sử cứu độ, từ giao ước giữa Thiên Chúa với Ông Abraham rồi giữa Thiên Chúa với Ông Maisen, đến cao độ là Thiên Chúa làm người qua Ðức Giêsu Kitô. Ðể kết luận, ngược lại ngài đã lên án nặng nề những vị thượng tế Do thái.

“Hởi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì, các ông luôn chống lại Thánh Thần. Cha ông các ông thế nào thì các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông đã không bắt bớ? Họ đã giết những vị tiên báo Ðấng Công Chính sẽ đến, còn các ông nay đã trở thành những kẻ phản bội và sát hại Ðấng ấy. Các ông là những người đã nhận Lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ.”

Cử tọa đã tức giận đến cực độ và phản ứng dữ dội. Họ đem ngài ra ngoài thành mà ném đá. Nhưng ngài chỉ trút hơi thở cuối cùng khi nhìn thấy cửa trời mở rộng với “Chúa Giêsu dứng bên hữu Thiên Chúa” và tha thứ cho những kẻ đã giết mình.

Việc tử đạo của Thánh Stêphanô đánh đấu nền tảng cho Giáo hôi sơ khai; tuyên xưng việc Chúa Giêsu Kitô mở ra một con đường mới đến Nước Trời. Việc này ứng nghiệm lời Chúa là người môn đệ sẽ chịu chung số phận như Thầy của mình.. Chịu chết như Chúa Giêsu với lời tha thứ kẻ bách hại mình, người tử đạo nhìn thấy viễn ảnh môt Chúa Kitô trong vinh quang, phần thưởng dành cho những ai trung thành đến giây phút cuối cùng.

(Phó Tế JB Huỳnh Mai Trác)

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS