Nguyên Văn Bản Trả Lời của Bộ Giáo Lý Đức Tin về việc chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng tính luyến ái

Nghe bài này

Ngày 15 tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo lý Đức tin của Tòa Thánh đã công bố Bản Trả Lời cho câu hỏi về việc chúc lành các cuộc kết hợp đồng tính. Sau đây là nguyên văn Bản Trả Lời, kèm theo một bình luận chính thức:

Bản Trả Lời của Bộ Giáo lý Đức tin cho câu hỏi liên quan đến việc chúc lành cho các cuộc kết hợp của những người cùng giới tính

CHO CÂU HỎI ĐƯỢC ĐỀ XUẤT:

Giáo Hội có quyền ban phúc lành cho các cuộc kết hợp của những người cùng giới tính không?

TRẢ LỜI:

Không.

Bản giải thích

Trong một số bối cảnh Giáo hội, các kế hoạch và đề xuất chúc lành cho các cuộc kết hợp của những người cùng giới tính đang được thúc đẩy. Những dự án như vậy không thường xuyên được động viên bởi mong muốn chân thành chào đón và đồng hành với những người đồng tính luyến ái, mà với họ nhiều nẻo đường phát triển đức tin được đề xuất, “để những người biểu lộ khuynh hướng đồng tính luyến ái có thể nhận được sự trợ giúp mà họ cần để hiểu và thực hiện trọn vẹn ý muốn của Thiên Chúa trong đời họ”[1].

Trên những nẻo đường như vậy, việc lắng nghe lời Chúa, cầu nguyện, tham dự các hoạt động phụng vụ của Giáo hội và thực thi bác ái có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ cam kết đọc lịch sử của họ và trung thành một cách tự do và có trách nhiệm đối với ơn gọi phép rửa của họ, vì “Thiên Chúa yêu thương mọi người và Giáo hội cũng vậy” [2], bằng cách bác bỏ mọi sự kỳ thị bất công.

Trong số các hành động phụng vụ của Giáo hội, các á bí tích có một tầm quan trọng đặc biệt: “Đó là những dấu chỉ thánh thiêng giống các bí tích: chúng biểu thị các hiệu quả, nhất là thuộc loại thiêng liêng, nhận được nhờ sự chuyển cầu của Giáo hội. Nhờ chúng, con người được chuẩn bị để lãnh nhận hiệu quả chính của các bí tích, và các dịp khác nhau của cuộc sống được thánh hóa ”[3]. Do đó, Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo chỉ rõ rằng “các á bí tích không ban ơn Chúa Thánh Thần theo cách mà các bí tích ban, nhưng nhờ lời cầu nguyện của Giáo hội, chúng chuẩn bị cho chúng ta đón nhận ơn thánh và để chúng ta hợp tác với ơn thánh đó” (# 1670).

Các việc chúc lành thuộc về phạm trù các á bí tích, nhờ đó Giáo hội “kêu gọi chúng ta ca ngợi Thiên Chúa, khuyến khích chúng ta khẩn cầu sự che chở của Người, và khuyên chúng ta tìm kiếm lòng thương xót của Người bằng sự sống thánh thiện của chúng ta” [4]. Ngoài ra, chúng “đã được thiết lập như một kiểu mô phỏng các bí tích, các việc chúc lành là những dấu hiệu trước hết có các hiệu quả thiêng liêng đạt được nhờ sự chuyển cầu của Giáo hội” [5].

Do đó, để phù hợp với bản chất của các á bí tích, khi một việc chúc lành được cầu xin trên các mối liên hệ nhân bản đặc thù, ngoài ý định đúng đắn của những người tham dự, điều cần thiết là điều được chúc lành phải được sắp đặt một cách khách quan và tích cực để nhận lãnh và bày tỏ ơn thánh, theo các kế sách của Thiên Chúa đã ghi sẵn trong sáng thế, và được Chúa Giêsu Kitô mặc khải trọn vẹn. Vì vậy, chỉ những thực tại nào tự chúng được sắp đặt để phục vụ các mục đích đó mới phù hợp với yếu tính của phúc lành do Giáo hội trao ban.

Vì lý do này, sẽ không được phép ban phúc lành cho các mối liên hệ, hoặc các mối chung thân (partnerships), dù là ổn định, có bao gồm hoạt động tình dục ngoài hôn nhân (nghĩa là, bên ngoài sự kết hợp bất khả phân ly của một người đàn ông và một người đàn bà tự trong nó cởi mở đối với việc truyền sinh), như trường hợp các cuộc kết hợp giữa những người cùng giới tính [6]. Sự hiện diện trong các mối liên hệ như vậy của các yếu tố tích cực, tự trong chúng vốn được coi trọng và đánh giá cao, không thể biện minh cho các mối liên hệ này và khiến chúng trở thành đối tượng hợp pháp của một việc chúc lành trong Giáo hội, vì các yếu tố tích cực hiện hữu trong bối cảnh của một cuộc kết hợp không được sắp đạt theo kế hoạch của Đấng Tạo Hóa.

Hơn nữa, vì các việc chúc lành trên con người có liên quan đến các bí tích, nên không thể coi việc chúc lành cho các cuộc kết hợp đồng tính luyến ái là được phép. Điều này vì chúng sẽ tạo thành một mô phỏng hoặc một điều tương tự với việc chúc lành hôn phối [7] được khẩn cầu trên người đàn ông và người đàn bà kết hợp trong Bí tích Hôn nhân, trong khi trên thực tế “tuyệt đối không có cơ sở nào để coi sự kết hợp đồng tính luyến ái là tương tự hoặc thậm chí tương tự xa với kế hoạch của Thiên Chúa dành cho hôn nhân và gia đình”[8].

Do đó, việc tuyên bố tính bất hợp pháp của việc chúc lành cho các cuộc kết hợp giữa những người cùng giới tính không phải là một hình thức kỳ thị bất công, mà đúng hơn, là một lời nhắc nhở về sự thật của nghi thức phụng vụ và về chính bản chất của các á bí tích, như Giáo hội hiểu chúng.

Cộng đồng Kitô hữu và các Mục tử của nó được kêu gọi chào đón một cách tôn trọng và nhạy cảm những người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, và biết cách tìm ra những cách thức thích hợp nhất, nhất quán với giáo huấn của Giáo hội, để loan báo Tin Mừng một cách trọn vẹn cho họ. Đồng thời, họ nên nhận ra sự gần gũi đích thực của Giáo hội – vốn cầu nguyện cho họ, đồng hành với họ và chia sẻ hành trình đức tin Kitô giáo của họ [9] – và đón nhận các giáo huấn một cách cởi mở chân thành.

Bản trả lời cho câu hỏi đề xuất không loại trừ các việc chúc lành trao ban cho các cá nhân có khuynh hướng đồng tính luyến ái [10], những người biểu lộ ý muốn sống trung thành với kế hoạch của Thiên Chúa như được giáo huấn của Giáo hội đề xuất. Thay vào đó, bản trả lời tuyên bố bất hợp pháp bất cứ hình thức chúc lành nào có xu hướng thừa nhận các cuộc kết hợp của họ. Thực vậy, trong trường hợp này, việc chúc lành không biểu lộ ý định giao phó những cá nhân đó cho sự che chở và giúp đỡ của Thiên Chúa, theo nghĩa đã đề cập ở trên, nhưng chấp thuận và khuyến khích một sự lựa chọn và một lối sống không thể được công nhận là được sắp đặt cách khách quan theo các kế hoạch mạc khải của Thiên Chúa [11].

Đồng thời, Giáo hội nhắc lại rằng chính Thiên Chúa không bao giờ ngừng chúc lành cho mỗi con cái của Người đang lữ hành trên thế giới này, vì đối với Người “chúng ta quan trọng đối với Thiên Chúa hơn tất cả những tội lỗi chúng ta có thể phạm” [12]. Nhưng Người không và không thể chúc lành cho tội lỗi: Người chúc lành cho con người tội lỗi, để họ có thể nhận ra rằng họ là một phần trong kế hoạch tình yêu của Người và để họ được Người thay đổi. Thực thế, Người “nhận chúng ta như chúng ta vốn có, nhưng không bao giờ bỏ chúng ta như chúng ta vốn có” [13].

Vì những lý do đã đề cập ở trên, Giáo hội không có và không thể có quyền chúc lành cho các cuộc kết hợp của những người cùng giới tính theo nghĩa đã định ở trên.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tại buổi Yết kiến ban cho Tổng Thư ký ký tên dưới đây của Thánh bộ này, đã được thông tri và đồng ý cho việc công bố Bản Trả Lời Cho Câu Hỏi đề cập ở trên, với Bản giải thích đính phụ.

Rôma, từ Văn phòng của Bộ Giáo lý Đức tin, ngày 22 tháng 2 năm 2021, Lễ Ngai Toà Thánh Phêrô, Tông đồ.

Hồng Y Luis F. Ladaria, S.I.
Bộ trưởng

✠ Giacomo Morandi
Tổng Giám Mục hiệu tòa Cerveteri
Tổng thư ký
_______________________
[1] Đức Phanxicô, Tông huấn Amoris laetitia, 250.
[2] Thượng Hội Đồng, Tài liệu sau cùng của Khóa họp thường lệ lần thứ 15, 150.
[3] Công Đồng Vatican II, Hiến chế về Phụng vụ Thánh Sacrosanctum Concilium, 60.
[4] Nghi Lễ Rôma ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Ioannis Pauli PP. Il Issgatum, De bentictionibus, Praenotanda Generalia, n.9.
[5] Đã dẫn, n. 10.
[6] Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, 2357.
[7] Thực vậy, lời chúc lành hôn phối tham chiếu chính trình thuật sáng thế, trong đó lời chúc phúc của Thiên Chúa trên người nam và người nữ có liên quan đến sự kết hợp sinh hoa trái của họ (x. St 1:28) và tính bổ sung cho nhau của họ (x.St 2:18-24).
[8] Đức Phanxicô, Tông huấn Amoris laetitia, 251.
[9] Xem Bộ Giáo Lý Đức Tin, Thư Homosexualitatis problema về Mục vụ Chăm sóc các Người Đồng tính luyến ái, 15.
[10] Thực thế, De benedictionibus trình bày một danh sách mở rộng các tình huống để cầu xin sự chúc lành của Chúa.
[11] Bộ Giáo Lý Đức Tin, Thư Homosexualitatis problema về Mục vụ Chăm sóc các Người Đồng tính luyến ái, 7.
[12] Đức Phanxicô, Buổi yết kiến chung vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, Giáo lý về Cầu nguyện, sự chúc lành.
[13] Đã dẫn.

Vũ Văn An

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS