Nhà trừ tà nói rằng có 3 cách Satan thích chia rẽ vợ chồng

Nghe bài này

Trong một buổi trừ tà, Satan thừa nhận rằng hắn ghét cay ghét đắng khi thấy vợ cHồng Yêu mến nhau.

Cha Ambrogio Villa, một linh mục và nhà trừ quỷ của giáo phận Milan, đã giải thích trong một bài giáo lý về những cám dỗ cụ thể mà Sa-tan sử dụng để tấn công các cặp vợ chồng. Thật vậy, “Cách đầu tiên, cách quan trọng nhất mà Satan chia rẽ gia đình, là thông qua tội lỗi,” Cha Villa nói.

Sa-tan tấn công các cặp vợ chồng như thế nào?

Cha Villa liệt kê ba cách mà Sa-tan chia rẽ gia đình, thông qua các tội thiếu sót và sai phạm: bằng cách làm chúng ta phân tâm khỏi việc cầu nguyện; bằng cách làm trầm trọng thêm chủ nghĩa cá nhân của chúng ta; và bằng cách xoay chuyển cách chúng ta sống theo tình dục của mình.

Trước hết, Sa-tan chia rẽ gia đình bằng cách ngăn cản chúng ta cầu nguyện, đặc biệt là việc cầu nguyện trong gia đình. Nhiều gia đình không còn cầu nguyện cùng nhau, như thường lệ trong quá khứ. Ví dụ, trước đây khá phổ biến khi các gia đình cùng nhau lần chuỗi Mân Côi; ngày nay truyền thống đó đang phai nhạt, Cha Villa giải thích.

Cuộc tấn công thứ hai của ma quỷ đối với gia đình là sự đề cao chủ nghĩa cá nhân. Sa-tan nuôi dưỡng thái độ này theo một số cách. Ví dụ, nó khơi mào những cuộc tranh luận trong đó vợ chồng nói những lời gay gắt và gây tổn thương cho nhau; bằng cách làm cho mỗi người nghĩ rằng họ có thể đưa ra quyết định về tài chính mà không cần bất kỳ ý kiến đóng góp nào của người kia; và bằng cách khuyến khích họ quyết liệt bảo vệ quyền lợi của mình mà không cần quan tâm đến quyền lợi của người kia.

“Satan quá đề cao và làm trầm trọng chủ nghĩa cá nhân đến nỗi nó dẫn đến sự phá hủy gia đình,” Cha Villa nói. Chủ nghĩa cá nhân hủy hoại “gia đình, một thiết chế sống dựa trên sự trao đổi của tình yêu.”

Cha Villa giải thích rằng Satan cũng chia rẽ vợ chồng bằng cách làm mất cân bằng tính dục của họ – hoặc khuyến khích thái quá và vi phạm, bao gồm cả nội dung khiêu dâm hoặc ngoại tình, hoặc ngược lại: ngăn chặn hoàn toàn mối quan hệ tình dục của họ.

VietCatholic Media

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS