Số liệu thống kê của Giáo Hội Công Giáo năm 2022

Nghe bài này

Như mọi năm, trong khuôn khổ Ngày Chúa Nhật Truyền giáo Thế giới, năm nay kỷ niệm 96 năm vào Chúa Nhật, ngày 23 tháng 10 năm 2022, thông tấn xã Fides đã đưa ra một số thống kê được chọn để đưa ra bức tranh toàn cảnh về Giáo hội truyền giáo trên toàn thế giới.

Các chi tiết này được lấy từ ấn bản mới nhất của «Niên Giám Thống kê của Giáo hội» liên quan đến các thành viên của Giáo hội, cấu trúc Giáo Hội, chăm sóc sức khỏe, phúc lợi và giáo dục.

Đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, dân số thế giới là 7 tỷ 667 triệu 136 ngàn người, tăng 89 triệu 359 ngàn người so với năm trước. Tăng trưởng dân số đã được ghi nhận, thậm chí trong năm nay, ở mọi lục địa. Cùng ngày, người Công Giáo trên thế giới đạt 1 tỷ 359 triệu 612 ngàn người, tăng tổng thể là 15 triệu 209 ngàn so với năm trước. Sự gia tăng xảy ra trên tất cả các châu lục, ngoại trừ châu Đại Dương.

Tổng số linh mục trên thế giới giảm 4,117 vị xuống còn 410,219 linh mục. Châu lục ghi nhận mức giảm lớn một lần nữa là Âu Châu cũng như Mỹ Châu và Châu Đại Dương. Sự gia tăng đã được ghi nhận ở Phi Châu và Á Châu.

Các phó tế vĩnh viễn trên thế giới tiếp tục tăng, năm nay thêm 397 vị, lên đến tổng cộng 48,635 vị. Mức tăng cao nhất được ghi nhận ở Mỹ Châu và Châu Đại Dương, giảm ở Âu Châu, Á Châu và Phi Châu.

Số nữ tu đã giảm 10,553 sơ, xuống còn 619,546 sơ. Một lần nữa, mức tăng đã được ghi nhận ở Phi Châu và Á Châu, giảm ở Âu Châu, Mỹ Châu và Châu Đại Dương.

Số lượng đại chủng sinh giảm trong năm nay, chỉ còn 111,855 tức là giảm mất 2,203 chủng sinh. Mức tăng chỉ được ghi nhận ở Phi Châu, giảm ở tất cả các châu lục khác.

Trong lĩnh vực giáo dục, Giáo Hội Công Giáo có 72,785 trường mẫu giáo với 7 triệu 510 ngàn 632 học sinh; 99,668 trường tiểu học với 34 triệu 614 ngàn 488 học sinh; 49,437 trường Trung học với 19 triệu 252 ngàn 704 học sinh. Giáo hội cũng chăm sóc cho 2 triệu 403 ngàn 787 học sinh trung học chuyên nghiệp và 3 triệu 771 ngàn 946 sinh viên đại học.

Các trung tâm bác ái và chăm sóc sức khỏe trên thế giới do Giáo hội điều hành bao gồm: 5,322 bệnh viện, 14,415 trạm xá, 534 Nhà chăm sóc người bị bệnh Phong, 15,204 Nhà cho người già hoặc người bị bệnh mãn tính hoặc người khuyết tật, 9,230 trại trẻ mồ côi, 10,441 nhà tế bần, 10,362 trung tâm tư vấn hôn nhân, 3,137 trung tâm cai nghiện xã hội và 34,291 các trung tâm trợ giúp xã hội khác.

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS