Nhật ký trừ tà số 180: Satan kích động nỗi sợ hãi

|>| Nghe bài này

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #180: Satan Incites Fear”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà số 180: Satan kích động nỗi sợ hãi”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Việc trừ tà không đi đến đâu. Chúng tôi đã đọc tất cả những lời cầu nguyện trừ tà một cách nhiệt thành sốt mến, nhưng quá trình giải thoát chẳng đi đến đâu. Khi chúng tôi tìm hiểu nguyên nhân, người đau khổ nói về nỗi sợ hãi của cô ấy đối với Satan. Cô vô cùng sợ hãi. Cô đã do dự đáp lại những lời cầu nguyện vì sợ làm Satan giận dữ và phải hứng chịu cơn thịnh nộ của nó.

Sự sợ hãi của cô là điều dễ hiểu. Trong suốt các cuộc trừ tà, những con quỷ liên tục đe dọa cô. “Chúng tao sẽ tóm được mày tối nay!” họ hét lên trong não cô, “Chúng tao sẽ tra tấn mày và kéo mày xuống địa ngục!” Sau đó, họ hứa với cô: “Nhưng nếu mày ngừng cầu nguyện, chúng tao sẽ để mày yên.”

Người ta tường thuật rằng, trong một lần hiện ra, Đức Mẹ đã nói: “Ma quỷ mạnh mẽ với những ai kính sợ nó và yếu đuối với những ai khinh thường nó.” Mặc dù chúng tôi không thể xác nhận rằng Đức Mẹ đã nói những lời đó, nhưng những điều ấy chắc chắn đúng với kinh nghiệm của chúng tôi với tư cách là những người trừ tà.

Tôi nói với người phụ nữ kinh hãi: “Trong địa ngục, những kẻ nô lệ cho Satan co rúm trong sợ hãi. Chừng nào còn làm vậy, cô sẽ không bao giờ được tự do.” Một phần quan trọng của tiến trình giải phóng là học cách tin cậy nơi Chúa Giêsu. Như Kinh Thánh nói, “Anh em hãy phục tùng Thiên Chúa. Hãy chống lại ma quỷ; chúng sẽ chạy xa anh em.” (Gcb 4: 7).

Đặng Tự Do

DIỄN ĐÀN

BÀI MỚI NHẤT