Nhật ký trừ tà số 187: Trừ tà là cuộc chiến giành quyền sở hữu

Nghe bài này

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary # 187: Exorcism is a Battle of Ownership”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà số 187: Trừ tà là cuộc chiến giành quyền sở hữu”.

Gần đây, một linh mục làm việc với một phụ nữ bị quỷ ám đã gọi điện và nói: “Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ con quỷ của cô ta.” Tôi hỏi, “Nội dung là gì, thưa cha?” Ngài đáp: “Nó viết cô ta là của tôi!” Câu trả lời của tôi: “Đó là chuyện thường gặp.” Vào một thời điểm nào đó trong lễ trừ tà, ma quỷ sẽ luôn tuyên bố người bị ám thuộc về chúng và yêu cầu chúng ta lùi lại.

Điều này cũng cho chúng ta biết rằng những con quỷ coi quyền sở hữu của chúng trên người bị qủy ám là vấn đề nghiêm trọng, nếu không chúng sẽ không gửi tin nhắn. Sự kiểm soát của chúng đang suy yếu làm chúng sợ hãi.

Mọi cuộc trừ tà, về gốc rễ, đều là một cuộc chiến giành quyền sở hữu. Người này thuộc về ai– Chúa Giêsu hay Satan? Satan nắm giữ một người để kiểm soát; Chúa Giêsu cho chúng ta quyền tự do lựa chọn Ngài. Trong khi trừ tà, chúng ta mời người đau khổ tái lập lời thề rửa tội của mình: “Con có từ bỏ Satan không? Và tất cả các công việc của nó? Và tất cả những phù phiếm của nó?” Người được trừ tà khẳng định niềm tin. Sau đó, tôi thường cầm một cây thánh giá và nói, như trong một phép rửa tội: “Cha tuyên bố con thuộc về Chúa Kitô, vị cứu tinh của chúng ta bằng dấu thánh giá của Ngài.”

Tôi hoảng hốt vì ngày càng có nhiều người thậm chí không chịu rửa tội. Chính trong bí tích nền tảng này, người ta được giải cứu khỏi nanh vuốt của Satan. Tôi nhắc nhở ma quỷ về điều này trong các phiên trừ tà của chúng tôi: “Người này thuộc về Chúa Giêsu. Anh ấy / cô ấy đã phủ nhận ngươi. Anh ấy / cô ấy đã được chịu phép Rửa Tội.” Phản ứng từ những con quỷ là gì? Thưa: là một sự im lặng.

Vào Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta làm mới lại lời hứa rửa tội của mình. Chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta. Chúng ta được rảy nước thánh. Đó là một phép trừ tà nhỏ. Chúng ta đã được giải cứu khỏi quyền lực của sự dữ và được cứu bởi Chúa Giêsu Kitô. Thật là một ngày vinh quang!

Đặng Tự Do

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS