Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt đầu một làn sóng bổ nhiệm mới tại Vatican

Nghe bài này

Với việc bổ nhiệm hai thư ký tại Bộ Giáo lý Đức tin và sự xác nhận của các nhà lãnh đạo mới tại Bộ Phục Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt tay vào một loạt thay đổi nhân sự trước khi hiến pháp mới của Vatican có hiệu lực vào tháng Sáu..

Được công bố vào ngày 19 tháng 3, tông hiến Praedicate evangelium quy định các nhiệm vụ và các bộ phận của Giáo triều Rôma. Sau gần chín năm soạn thảo, văn bản sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng Sáu.

Vào ngày hôm đó, các bộ phận của Vatican sẽ đổi tên và một số bộ phận sẽ đảm nhận các năng lực mới, trong khi một số quy tắc và quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực. Ví dụ, các linh mục sẽ không còn có thể phục vụ trong Giáo triều trong hơn hai nhiệm kỳ 5 năm.

Tuy nhiên, cuộc cải cách tổng thể đã được dự đoán trước bởi một số quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô. Có hai điều quan trọng trong những tháng gần đây.

Đầu tiên là việc tái cơ cấu Bộ Giáo lý Đức tin, gọi tắt là CDF, hiện được chia thành hai bộ phận, một bộ phận chuyên về kỷ luật và một bộ phận chuyên về tín lý,

Điều thứ hai là quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô không gia hạn nhiệm kỳ của Đức Hồng Y Peter Turkson với tư cách là Tổng trưởng Bộ Phục Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện.

Từ đầu năm nay, Đức Hồng Y Michael Czerny đã giữ chức Tổng trưởng lâm thời của Bộ Phục Vụ Phát Triển Nhân Bản Toàn Diện. Ngài trước đây là thư ký phụ trách bộ phận người di cư và người tị nạn của bộ này. Thư ký lâm thời là Sơ Alessandra Smerilli.

Về CDF, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn các tân thư ký theo cả tính liên tục và tính mới mẻ.

Sự liên tục nằm trong phần kỷ luật: Đức Ông John Joseph Kennedy, người đã phục vụ tại CDF từ năm 2003 và lãnh đạo bộ phận kỷ luật của CDF từ năm 2017.

Điểm mới lạ nằm ở phần giáo lý: thư ký là Đức Ông Armando Matteo, người đến CDF vào năm 2021 với tư cách là phó thư ký và nhanh chóng xâm nhập vào trái tim của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Thật vậy, Đức Giáo Hoàng đã tặng các thành viên của Giáo triều một bản sao cuốn sách “Sự hoán cải của Peter Pan” do Đức Ông Matteo biên soạn trong bài diễn văn truyền thống trước Giáng Sinh của ngài.

Thật đáng ngạc nhiên khi Đức Ông Matteo Visioli, phụ tá tổng thư ký hiện tại của CDF, không được cất nhắc. Sơ đồ tổ chức mới dường như nhằm mở đường cho việc bổ nhiệm một vị tổng trưởng CDF mới, vì Đức Hồng Y Luis Ladaria đã bước sang tuổi 78, tức là đã quá hạn ba năm so với giới hạn nghỉ hưu 75 tuổi.

Người ta nói rằng tân tổng trưởng có thể là Đức Tổng Giám Mục Charles Scicluna, tổng giám mục Malta và là một phụ tá thư ký của CDF. Nhưng điều đó, tất nhiên, vẫn còn phải xem.

Việc công bố hai tân thư ký không đi kèm với việc bổ nhiệm giám mục, đây cũng là một dấu hiệu cho thấy chiều hướng mới tại Vatican. Vì theo tầm nhìn của Tông Hiến Praedicate evangelium, thẩm quyền được trao bởi sứ mệnh chứ không phải do việc tấn phong giám mục.

Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, chủ tịch 79 tuổi của Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, chắc chắn sẽ ra đi. Hội đồng giáo hoàng sẽ trở thành một phần của Bộ Văn hóa và Giáo dục mới, nhưng vị tổng trưởng hiện tại của Bộ Giáo dục, Đức Hồng Y Giuseppe Versaldi, cũng đã trên 75 tuổi. Có tin nói về việc Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich có thể là một ứng cử viên cho chức vụ lãnh đạo của bộ này.

Đức Hồng Y Marc Ouellet, tổng trưởng Bộ Giám mục, đã quá tuổi nghỉ hưu. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông phương cũng vậy, nhưng ngài có thể vẫn giữ vai trò này.

Việc bổ nhiệm mới có khả năng dẫn đến việc tạo ra các Hồng Y mới.

VietCatholic Media

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

BÀI MỚI NHẤT

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS