Những Phép Lạ Xẩy Ra Ở Phi Châu

Nghe bài này

images

Kính chuyển đến quý vị về tin tức của hội Máu Châu Báu. Xin Chúa đổ xuống trên mọi người ơn sủng dồi dào trong tháng Sùng Kính MCB này. Xin quý cô chú và anh chị em chuyển đến cho mọi thành viên của hội MCB. Xin cám ơn!

Thân mến,
Cuc Nguyen

TB: Có phần tiếng Anh ở cuối trang cho người Mỹ.

Ðây lá một lá thơ của một linh mục viết cho Suzanne:

Chào Suzanne,

Chúng tôi rất bận đúng như cô nhận xét. Hơn nữa, dịch vụ internet ỏ đất thánh rất chậm. Thật ra, Barnabas đã nhận được những thông điệp hằng ngày từ ngày 1 tháng 7 tới hôm nay nhưng những thông điệp này chỉ được đọc cho những người tham dự hội nghị quốc tế này. Những thông điệp này chắc chắn sẽ được truyền ra khi Banabas có dịp đăng lên trang mạng.

Hơn nữa biến cố ngày 5 tháng 7 thành công ngoại lệ và điều này được xác nhận bởi phép lạ Mặt Trời mà tất cả mọi người đều chứng kiến. Vào 3 giờ chiều Thứ Sáu lúc cử hành nghi thức vén màn, thời tiết thay đổi và có sự êm dịu đáng chú ý ở nơi đó (arena).

Không chỉ là một sự êm dịu nhưng một cảm giác mạnh mẽ của sự hiện diện của thiên đàng. Làn sóng êm dịu tràn ngập không gian và sự rơi xuống thình lình những tia sáng mặt trời mãnh liệt vào lúc đó rõ ràng lôi cuốn sự chú ý của mọi người. Ai ai cũng tin chắc rằng có điều gì đó phi thường đang xảy ra. Không ai lãng quên biến cố đó. Chúng tôi đều cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa và một sự đụng chạm thật Thiêng Liêng.

Cực điểm của biến cố vào lúc 6 giờ chiều khi đốt những lời nguyện dưới chân Thánh Giá Khổng lồ. Giữa niềm vui và sung sướng, chúng tôi hát thánh ca Ðức Mẹ và sau một lúc thì mặt trời bắt đầu quay và nhảy múa.

Mọi người đều có thể nhìn thẳng vào mặt trời. Nhiều người chụp ảnh bằng cell phone và máy chụp hình và họ đã thấy gì? Một số người được hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô Khổ Hình, một số người được hai trái tim tình yêu, và một số thì được hình ảnh Ðức Mẹ phía sau khuôn mặt Chúa Khổ Hình.

Một số khác được hình con sư tử và cũng có Mình Thánh Chúa. Vào ngày đó, một số việc lớn lao xảy ra không chỉ cho người Công Giáo nhưng cho cả người không công giáo chứng kiến phép lạ Mặt Trời và cũng có những hình ảnh như đã diễn tả trên đây. Họ đã vui mừng quá đỗi và cũng cố đức tin của họ vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Thật là một ngày tuyệt diệu và vui sướng!

Tôi có một số hình ảnh Mình Thánh Chúa và Khuôn Mặt Chúa Giêsu Khổ Hình mặc dù không được rõ lắm trong IPad của tôi.

Barnabas nhận được một thông điệp của Chúa trước khi vén màn, thông điệp đó vào lúc Thánh Giá được mở màng, Chúa tuyên bố vùng đất này là trung tâm hành hương nơi mà từ nay người ta có thể đến để cầu nguyện mỗi thứ Năm và Thứ Sáu tuần thứ ba (third Thursdays and Fridays) hàng tháng.

Chúa phán mọi thứ trên vùng đất này đã được chúc lành và Ðất này là Thánh. Chúc tụng Chúa, vì lời Ngài ban ra và đất Thánh Olo giờ đây là một trung tâm hành hương và cũng là nơi công cộng để thờ phượng.

Điều này được xác nhận bỡi Ðức Ông Ferdinand Okpalaibekwe, giáo sĩ Máu Châu Báu ở giáo phận Enugu và là vị đại diện của Ðức Giám Mục giáo phận Egunu trong sự kiện này. Toàn bộ những biến cố này sẽ được đăng lên YouTube để công chúng xem.

Cha Mike

IN ENGLISH:

Hello Suzanne,

We have been very busy as you rightly observed. Moreover , the Internet services at the Holy Land is very poor. Actually, Barnabas have been receiving daily messages from July 1st till today but those messages were only read to the participants in the International conference . The  messages will certainly circulate when Barnabas has the chance to put them in the website.

However, the event of July 5 was exceptionally successful and this was confirmed by Miracle of the Sun which all and sundry witnessed. At the hour of 3 pm on that Friday of the unveiling, the weather changed and there was a noticeable calmness in the arena. Not just a calmness but a very strong feeling of the presence of heaven. The gentle breeze pervading the vicinity and sudden fall of the intense radiation of

the Sun at that time clearly drew the attentions of everyone to believe strongly that there was super natural occurrence. No one was oblivious of this fact. We all felt the the presence of God and really a Divine touch.

The climax of the event came up at 6 pm during the burning of petitions at the foot of the Giant Cross. Amidst joy and jubilation, we were singing a hymn of our Lady and after a while the Sun started spinning and dancing. Everyone could look straight at the Sun. Many people took a snap with their phones and their camera and what did they see ? Some got clearly the image of Agonizing face of Jesus Christ, some got the two hearts of love, and some the image of our Lady behind the Agonizing face. Some other the image of a lion and also the Holy Eucharist. On that day, something great happened not only to the Catholics but also to non-Catholics who attended the unveiling. Some police officers on duty at the Holy Land who are not Catholics witnessed the miracle of the Sun and equally got images described above . They were overwhelmed with joy and affirmed their belief in Jesus and Mary. What a wonderful and joyful day !

I really got some images of the Holy Eucharist and Agonizing face of Jesus though not very clear in  my iPad .

Barnabas received a message from our Lord prior to the unveiling, that from the day when the Cross is unveiled, God will declare the Land a pilgrimage center where people could now come for prayer on every third Thursday /Friday of  every month. Jesus said that everything in the land has been blessed and the Land itself is holy. To God be the glory, the declaration has been made and the Holy land Olo is now a pilgrimage centre and also a public place of worship and this is confirmed by the presence of Very Rev Monsignor Ferdinand Okpalaibekwe, the chaplain of precious blood in Enugu diocese and a representative of Bishop of Enugu diocese in the occasion.

The whole event will soon be in YouTube for the public to view. My sincere regards to all of you

Fr Mike

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS