Ơn Đại Xá được ban cho vào dịp mừng Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Nghe bài này

images

SẮC LỆNH
CỦA TOÀ XÁ GIẢI THUỘC TÒA THÁNH
VỀ VIỆC BAN ƠN ĐẶC XÁ CHO CÁC TÍN HỮU
NHÂN DỊP NGÀY ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI THỨ 28 TẠI RIO DE JANEIRO,
TỪ NGÀY 22 ĐẾN 29 THÁNG 7 NĂM 2013
Marie Thérèse Kim-Như chuyển ngữ
từ www.vatican.va
RIO DE JANEIRO
SẮC LỆNH
Ơn Đại Xá được ban cho vào dịp mừng Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tổ chức tại Rio de Janeiro trong Năm Đức Tin.
Đức Thánh Cha Phanxicô uớc ao rằng giới trẻ, trong sự hiệp thông với những mục tiêu thiêng liêng của Năm Đức Tin, đề xướng bởi Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, hy vọng có thể đạt được những hoa trái thánh thiện vào dịp mừng Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới từ ngày 22 đến 29 trong tháng 7 tới đây tại Rio de Janeiro, với chủ đề : “Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ (Mt 28:19)”. Vào ngày 3 tháng 6 Đức Hồng Y Trưởng Toà Xá Giải ký tên dưới đây trong buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha bày tỏ tâm tình của Mẹ Giáo Hội, từ Kho Tàng ân thưởng của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của Rất Thánh Đức Nữ Đồng Trinh Maria và của toàn thể các Thánh, đã ban cho giới trẻ và cho tất cả các tín hữu đã chuẩn bị tâm hồn một cách thích đáng được phép nhận lảnh món quà ân xá như sau:
a) — Được hưởng một Ơn Đại Xá mỗi ngày với điều kiện phải xưng tội, rước Lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ơn Đại Xá này cũng có thể dâng cho các linh hồn tín hữu đã qua đời và cho các tín hữu đang thật lòng ăn năn sám hối sẽ sốt sắng tham dự các bí tích và các nghi thức cầu nguyện sắp tới tại Rio de Janeiro.
Những tín hữu vì ngăn trở không thể đến tham dự Đại Hội – mà kết hiệp thiêng liêng trong các nghi thức, các buổi lễ trong những ngày đặc biệt này
bằng cách theo dỏi trên truyền hình và máy phát thanh hoặc, luôn luôn trong tinh thần sốt sắng đúng cách qua các phương tịện truyền thông xã hội tân thời – thì cũng đuợc phép hưởng Ơn Toàn Xá, với điều kiện là chu toàn các nghi thức thiêng liêng, bí tích và cầu nguyện với ý chỉ tuân phục Đức Giáo Hoàng.
b) — Ơn Tiểu Xá ban cho những tín hữu, đang ở bất cứ nơi đâu trong những buổi lễ đề cập ở trên, tối thiểu là với tấm lòng sám hối ăn năn mỗi một khi họ dâng lời tha thiết khẩn nguyện lên cùng Chúa cho đến hết lời nguyện kết thúc Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và sốt sắng cầu khẩn cùng Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương của nước Ba Tây, dưới tước hiệu “Nossa Senhora da Conceiçao Aparecida”, cùng với Các Thánh Phù Trợ và các Đấng Cầu Bàu cho Ngày Đại Hội này để Các Ngài giúp đỡ giới trẻ được củng cố trong đức tin và dẩn đến đời sống thánh thiện.
Vậy thì để các tín hữu được dễ dàng hơn chia xẻ những hồng ân tuyệt vời này, các linh mục đã được chính thức chấp nhận ngồi toà giải tội, nên đón nhận các tín hữu này với tấm lòng sẵn sàng, khoan dung, và đề nghị với họ những buổi cầu nguyện chung để cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới được thành công.
Sắc Lệnh này có hiệu lực cho dịp Đại Hội này bất chấp mọi thay đổi.
Làm tại Roma, tại Tông Toà Xá Giải Thuộc Toà Thánh, ngày 24 tháng 6, vào Năm 2013 sau Đức Kitô, trong ngày Lễ Kính Thánh Gioan Baotixita.
Hồng Y Manuel Monteiro de Castro Trưởng Toà Xá Giải
Đức Ông Krzysztof Nykiel Phụ Chính

LỜI CHÚA MỖI NGÀY

VATICAN NEWS

VIETCATHOLIC NEWS